Preglej vse novice

V prenovljenem Bastionu bodo zaživele nove turistične vsebine in doživetja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo pod okriljem projekta Altroke Gourmet prenovila kletne prostore opuščene utrdbe Bastion ob potniškem terminalu, ki velja za eno najpomembnejših turističnih znamenitosti mesta. S prenovo bo v objekt umestila degustacijsko-prodajni kotiček in sodobne tehnologije s prikazom kulturne dediščine mesta, na terasi pa uredila vinski bar.

S potrditvijo investicijskega programa za ureditev objekta Bastion so svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Koper dali zeleno luč za vzpostavitev nove javne turistične infrastrukture v koprski občini. Novo urejeni kletni prostori leta 1554 zgrajene utrdbe Bastion bodo obiskovalcem ponujali dva turistična produkta, ki bosta prispevala k dvigu kakovosti storitev in doživetij turistov. Ti bodo lahko izbirali med degustacijskim menijem presenečenja in slepo degustacijo vin, pri kateri so etikete na buteljkah zakrite, naloga okuševalca pa je, da zgolj s pomočjo čutov prepozna, kateri vinski hiši in sorti določeno vino pripada. Dela bodo obsegala tudi ploščad med Bastionom in panoramskim dvigalom, kjer je predvidena ureditev terase vinskega bara. Obisk prenovljenega objekta bo zagotovo nepozabno doživetje, saj bodo prostor opremili z digitalnimi prikazi obrambnega sistema iz časa Beneške republike, katerega edini ohranjeni del je prav nekdanja utrdba Bastion.

Zunanjost Bastiona je bila sicer obnovljena leta 2010, medtem ko je notranjost, ki obsega tri kletne prostore, opuščena, brez ustreznih inštalacij in neopremljena. V sklopu projekta bodo tako prenovili približno 297 kvadratnih metrov površin, vsa dela bodo potekala skladno s pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Vrednost investicije znaša nekaj več kot 1,3 milijona evrov, občina pa jo namerava kriti deloma iz proračuna deloma s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah objavilo februarja letos, občina si iz tega naslova obeta pridobiti nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov projekta, kar znaša 624.000 evrov. Prenova in opremljanje objekta sta predvidena v drugi polovici leta 2023, sledijo vzpostavitev novih vsebin, oddaja v upravljanje in začetek rednega delovanja, ki je načrtovan maja leta 2024.