Preglej vse novice

Vključevanje s Plavij na državno cesto bo lažje

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Zaključuje se gradnja novega in varnejšega 350 metrov dolgega cestnega priključka s Plavij na Škofijsko cesto. Naložba se je izkazala za nujno zlasti ob začetku gradnje drugega tira, saj obstoječi priključek zaradi strmine in slabe preglednosti ni omogočal varnega prometa večjih tovornih vozil na gradbišče projekta.

S prometno-tehničnega vidika obstoječi priključek iz naselja Plavje na državno cesto otežuje varen promet za vsa težja tovorna vozila, ki so namenjena na gradbišče ob gradnji predora T8.

Mestna občina Koper in družba 2TDK sta zato sklenili sporazum o sofinanciranju prestavitve ceste za Plavje s priključkom na državno cesto na območju Spodnjih Škofij. Mestna občina Koper je pridobila tehnično dokumentacijo, zemljišča, gradbeno dovoljenje in poskrbela za izgradnjo komunalne infrastrukture, kar znaša okvirno 200.000 evrov, v okviru izgradnje drugega tira pa se je financirala prestavitev lokalne ceste in ureditev novega priključka na državno cesto skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem v višini približno 330.000 evrov.

V okviru naložbe, ki se je začela izvajati marca letos, so delavci sprva zgradili nasip in novi del trase ceste od državne do priključka na cesto za Plavje. Na novo so v celotni dolžini uredili pločnik in podporni zid, v naslednjih dneh bo Marjetica Koper območje še dodatno ozelenila. Gre za investicijo, ki bo z novo traso dela ceste in priključkom na državno cesto bistveno izboljšala prometno varnost in varnost pešcev.