Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Vpis v 1. razrede koprskih šol

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V Mestni občini Koper so se začeli vpisi otrok v prve razrede osnovnih šol za šolsko leto 2023/24. Vse informacije o terminih in postopku vpisa lahko starši dobijo na spletni strani šole, v katero se otrok vpisuje.

Jeseni bodo v šolske klopi prvič sedli otroci, rojeni leta 2017. Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico otroka vpisati v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo, za svojega otroka lahko organizirajo tudi izobraževanje na domu.

V Mestni občini Koper lahko starši otroke vpišejo v eno od enajstih osnovnih šol. Koliko jih bo dejansko sedlo v šolske klopi v šolskem letu 2023/24, še ni znano, so pa šole letos poslale skupno 580 povabil k vpisu, kar predstavlja 50 poslanih povabil manj kot lani.

Prepis otroka je mogoč, a odvisen od zmogljivosti posameznih šol

Katero osnovno šolo bo otrok obiskoval, je odvisno od šolskega okoliša, ki je določen glede na stalno ali začasno prebivališče, imajo pa starši 15 dni od vpisa možnost podati vlogo za prepis otroka v šolo zunaj šolskega okoliša. S prepisom mora sicer soglašati šola, v katero se želi otrok vpisati, ob tem pa mora otrok izpolnjevati še pogoje, določene z Uredbo Vlade Republike Slovenije o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Po prejetju vlog bodo šole skupaj z ustanoviteljico, Mestno občino Koper, odločale o razporeditvi učencev iz skupnih okolišev. Ustanoviteljica je dolžna zagotavljati enakomerno razporeditev učencev glede na zmogljivost oziroma prostorske možnosti posameznih šol.

Od leta 2017 upad rojstev v MOK

Čeprav je v Sloveniji iz leta v leto več prebivalcev, rodnost počasi, a vztrajno pada. Po zbranih podatkih o številu otrok glede na leto rojstva, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Koper, se je to od leta 2006 do leta 2016 vztrajno višalo, nato pa se je trend obrnil. Leta 2017 je število teh otrok znašalo 504, leta 2019 481, leta 2021 pa 435. Nižji vpis otrok v šole pričakujemo tudi v prihodnosti.

Foto: Jakob Bužan