Preglej vse novice

Vse je nared za gradnjo parkirne hiše Sonce

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Prihodnji teden bodo gradbeni stroji zasedli tudi večji del parkirišča za poslovnim objektom Barka, na katerem bo kmalu zrasla nova trietažna parkirna hiša s 462 parkirnimi mesti. Gradnja objekta se sicer v prvih tednih še ne bo začela, izvajalec del, družba Makro 5, bo namreč najprej opravil testne vrtine in tako preveril sestavo tal ter pregledal komunalne vode in jih po potrebi prestavil. Zaradi del bo od ponedeljka večji del parkirišča zaprt.

Ureditev gradbišča in druga pripravljalna dela se bodo na območju za Barko začela že prihodnji teden. V prvi fazi bo izbrani izvajalec del, družba Makro 5, opravil geomehanske raziskave terena in pregledal obstoječo komunalno infrastrukturo, nato pa začel s temeljenjem. Z območja bodo presadili tudi nekaj več kot 30 obstoječih dreves in jih zasadili na zelenico za bazenom na Bonifiki, kjer bo v prihodnjih letih zrasel park urbanih športov.

Z gradnjo nove parkirne hiše Sonce bo Koper bogatejši za novih 462 parkirnih mest v treh etažah, od katerih jih bo 23 prilagojenih invalidom, devet pa staršem z otroki. Objekt bo globoko temeljen in zasnovan kot montažna armiranobetonska konstrukcija v obliki prostorskega skeleta. Poseben videz bo strukturi dala fasada, ki bo sestavljena iz cinkanih in prašno barvanih palic z različnimi medosnimi razmiki.

Uvoz in izvoz v objekt bosta urejena po dodatnem zavijalnem pasu na Ankaranski cesti (cesta mimo »čebelnjaka«), ki bo omogočal nemoten potek prometa tudi v primeru gneče pri vstopu v parkirno hišo, predvideni so trije uvozno-izvozni pasovi z zapornicami. Promet v garaži bo organiziran po enosmernem vozišču, ki razmejuje obojestransko urejena pravokotna parkirna mesta, s prehodi, urejenimi na sredini objekta, pa bo prehajanje med posameznimi etažami hitro in enostavno. Poleg parkirnih niš bodo v objektu uredili tudi javne sanitarije in gostinski lokal.

Gradnja bo trajala enajst mesecev, naložba bo sklenjena do konca avgusta 2022. V času del bo večji del parkirišča za Barko zaprt, zaporo bodo postavili predvidoma v ponedeljek, 16. avgusta. Uporabnikom parkirišča svetujemo, da svoja vozila parkirajo na drugih bližnjih parkiriščih.

Mestna občina Koper je tudi za ta projekt iskala dodatne vire financiranja in bila pri tem uspešna. Za naložbo, ki bo financirana s pomočjo mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, je pridobila 3.074.449 evrov nepovratnih sredstev, od katerih jih je 2.459.559,2 evra (80 odstotkov) iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 614.889,80 evra (20 odstotkov) pa sredstev slovenske udeležbe.

 

Foto parkirišča za Barko: Jaka Ivančič