Preglej vse novice

Začela se bo gradnja parkirne hiše pod Muzejskim trgom

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Danes, 30. maja, je župan Mestne občine Koper Aleš Bržan sklical novinarsko konferenco, na kateri je skupaj s svojimi sodelavci in predstavnikom izvajalca družbe CGP, d. d. Danilom Malnarjem ter odgovornim vodjem projekta Igorjem Vintarjem medijem predstavil potek gradnje podzemne parkirne hiše na Muzejskem trgu v Kopru. Gradbena dela se bodo začela 10. junija, trajala pa bodo predvidoma 15 mesecev.

Kot je v uvodu povedal koprski župan Aleš Bržan, je gradnja parkirne hiše pod Muzejskim trgom letošnji največji, najpomembnejši in najdražji projekt, zato je razumljivo tudi najzahtevnejši med njimi. Občina bo z novo investicijo prednostno reševala parkirno problematiko stanovalk in stanovalcev tega območja starega mestnega jedra, hkrati pa bo z umikom avtomobilov s površja pod zemljo omogočila, da se javne površine ponovno namenijo ljudem.

Ker predstavlja gradnja v samem mestnem središču, v neposredni bližini večstanovanjskih objektov, občuten poseg v prostor in bo zato občasno vplivala na kakovost življenja najbližjih stanovalcev, je občina veliko pozornosti namenila varnostnim in omilitvenim ukrepom. Pred začetkom gradbenih del je naročila tudi recenzijo geološko geotehničnega elaborata in načrta varovanja gradbene jame, saj je želela dodatna zagotovila, da bo gradnja popolnoma varna za ljudi in naše mesto. »Priporočila za varno gradnjo, ki izhajajo iz recenzijskega poročila, smo upoštevali v celoti. Na geotehničnih sidrih bomo izvedli več preizkusov, prav tako tudi na pilotih. Poleg navedenega smo že vzpostavili monitoring vplivov gradnje na okoliške objekte, ob začetku gradnje pa še monitoring hrupa,« je izsledke iz recenzijskega poročila predstavil vodja Samostojne investicijske službe Petar Ziraldo. Izvajalec del je pred začetkom gradnje opravil tudi posnetek obstoječega stanja in pripravil poročilo za posamezno stanovanje oz. objekt.

Potek gradnje je v imenu družbe CGP d.d. Novo mesto predstavil Danilo Malnar. Kot je povedal, se je ta teden začela priprava gradbišča, čiščenje in ograditev območja, gradbena dela bodo sledila 10. junija. Gradili bodo fazno, najprej bodo teren utrdili na južnem delu trga, kjer bosta sledila izkop in gradnja temeljne plošče, nato bodo gradbišče razširili še na severni del trga. Posebno pozornost bodo med samo gradnjo namenili tudi poplavni in požarni varnosti objekta.

Gradbena jama bo obsegala 4600 m2 površine, globoka bo 12 metrov, najnižja točka bo na višini 190 metrov nadmorske višine. Objekt parkirne hiše bo velik 13.300 m2, imel bo tri etaže s 155 parkirnimi mesti. Skupno bo v njej prostora za 466 avtomobilov, od tega jih bo 23 namenjenih invalidom, nekaj parkirnih mest v prvi etaži pa bo prilagojenih električnim vozilom. Dovoz in izvoz v parkirno hišo bo s Kopališkega nabrežja skozi predor, izhodi in vhodi za pešce pa bodo trije, in sicer proti Mladinski ulici, Belvederju in Muzejskemu trgu. Vsa parkirna mesta bodo široka 2,7 metra in tako dovolj velika tudi za večja vozila. Parkirišča za invalide pa bodo še nekoliko širša, in sicer 3,9 metra.

Danes so predstavili tudi spremembe prometnega in parkirnega režima, ki bodo nastopile ob začetku gradnje, 10. junija. Po tem dnevu parkiranje na Muzejskem trgu in delu Mladinske ulice ne bo več mogoče, ukinjen bo tudi dostop prek Muzejskega trga na Kidričevo, Triglavsko in Garibaldijevo ulico. Stanovalci, imetniki dovolilnice za parkiranje na tem območju, bodo lahko do svojih stanovanjskih objektov dostopali po Kidričevi ulici, kjer bo občina v naslednjih dneh odstranila fizične ovire (pri galeriji Lepa Vida) in postavila ustrezno prometno signalizacijo. Prav tako bo stanovalcem Muzejskega trga, Glagoljaške ulice, Nazorjevega trga, manjšega dela Kidričeve ulice, Mladinske ulice in Verdijeve ulice, ki imajo dovolilnico za parkiranje v starem mestnem jedru na tem območju, omogočila parkiranje na treh dodatnih lokacijah. In sicer na parkirišču ob severni obvoznici (pri dvigalu), kjer bo občina začasno ukinila javno službo upravljanja s parkirišči. Celotno parkirišče bo namenjeno izključno stanovalcem tega območja starega mestnega jedra z dovolilnicami. Ti bodo lahko poleg tega parkirali tudi na Ukmarjevem trgu, kjer deluje javna služba, in na delu parkirišča za tržnico, modra območja in makadamsko parkirišče.
Za zagotovitev dodatnih parkirnih kapacitet za stanovalce bo občina ukinila tudi rezervirana parkirna mesta na Glagoljaški ulici, tam pa uredila še parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje (15 minut). Za potrebe dostave do Triglavske, Garibaldijeve in Čevljarske ulice bo kratkotrajno parkiranje omogočila tudi na Trgu Brolo in na Tomažičevem trgu, kjer bodo lahko parkirali tudi starši, ki otroke pospremijo v vrtec Kekec.

Poleg tega bo za potrebe gradnje in odvoza izkopnega materiala na Kopališkem nabrežju vzpostavljen izmeničen enosmerni prometni režim, izmenično enosmeren režim za vsa vozila pa bo veljal na Belvederju.