Preglej vse novice

Začenja se vpis otrok v koprske vrtce

Kategorija: Splošno
Datum objave:
otroci

Februarja se začenja vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Koper za šolsko leto 2024/2025. Starši malčkov tudi letos izpolnijo le eno vlogo in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vlogo lahko prevzamejo na sedežu vrtcev, dostopna pa je tudi na spletni strani vrtcev in uradni spletni strani občine. Rok za oddajo vlog se izteče 1. marca.

Ne glede na to, da vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto. Na ta način poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo ponovno oddajo tudi starši, ki so vlogo za vpis v vrtec oddali že v šolskem letu 2023/2024, a njihov otrok še ni bil sprejet. Vloga je dostopna na tej povezavi.

Merila za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjena. Največ točk tudi letos prinaša stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper, medtem ko dodatne točke pridobijo otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi meril določi prednostni vrstni red za sprejem otrok.

Otroci, ki z začetkom novega šolskega leta (1. september 2024) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2024/2025. Obenem lahko starši na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok Mestne občina Koper oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Foto: MOK, Tomaž Primožič/FPA