Preglej vse novice

Zaključila se je druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN MOK

Kategorija: OPN
Datum objave:

V nedeljo, 30. junija, se je zaključila druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN je potekala od 30. maja do vključno 30. junija 2024. V okviru javne razgrnitve je Mestna občina Koper izpeljala dve javni obravnavi gradiva.

Tudi v času druge javne razgrnitve je Mestna občina Koper prejela pripombe javnosti. V postopku priprave prostorskega akta sledi faza priprave stališč na oddane pripombe ali predloge.

Zaključek javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN ne pomeni, da je dokument že dobil svojo dokončno podobo. Naslednja faza v postopku priprave prostorskega akta je oblikovanje stališč na podane pripombe ali predloge, ki ste jih v času javne razgrnitve podali občanke in občani, sveti krajevnih skupnosti in drugi deležniki. Mestna občina Koper bo stališča do vseh oddanih pripomb v času javne razgrnitve objavila v ločenem dokumentu stališč do pripomb. Sledi priprava predloga OPN, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o sprejemljivosti plana na okolje.

Foto: MOK