Preglej vse novice

Zaključila se je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN MOK

Kategorija: OPN
Datum objave:

V soboto, 30. aprila, se je zaključila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. V času razgrnitve je Mestna občina Koper prejela pripombe javnosti. V postopku priprave prostorskega akta sledi faza priprave stališč na oddane pripombe ali predloge.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN je potekala od 14. februarja do vključno 30. aprila 2022.

V okviru javne razgrnitve je Mestna občina Koper izpeljala 15 javnih obravnav gradiva po različnih krajevnih skupnosti.

Javnost je lahko v času javne razgrnitve podajala tudi pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Rok za oddajo pripomb in predlogov se je iztekel v soboto, 30. 4. 2022.

Zaključek javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN, ne pomeni, da je dokument že dobil svojo dokončno podobo. Naslednja faza v postopku priprave prostorskega akta je oblikovanje stališč na podane pripombe ali predloge, ki ste jih v času javne razgrnitve že podali občanke in občani, sveti krajevnih skupnosti in drugi deležniki.  . Mestna občina Koper bo stališča do vseh oddanih pripomb v času javne razgrnitve objavila v ločenem dokumentu stališč do pripomb in sočasno preverila tudi potrebo po ponovni javni razgrnitvi dokumenta.