Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Zaključuje se sanacija ceste nad Krnico

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Najkasneje do konca meseca bodo končana sanacijska dela na občinski cesti nad vasjo Krnica, s čimer bo Mestna občina Koper zagotovila večjo varnost za vaščanke in vaščane ter ostale uporabnice in uporabnike ceste, poleg tega bo še naprej opravljala monitoringe in s tem spremljala morebitne premike tal.

Delavci podjetja Rafael, d. o. o. iz Sevnice bodo v naslednjih dneh zaključili sanacijo občinske ceste v dolžini dobrih 60 metrov. Cesto so že stabilizirali z vgradnjo uvrtanih jeklenih tirnic v celotni dolžini cestnega odseka, do konca del jo bodo še asfaltirali in postavili zaščitno ograjo. Za dobrih 176 tisoč evrov vredno naložbo sta Mestna občina Koper in Ministrstvo za okolje in prostor sklenila pogodbo, v skladu s katero si občina za dobršen del naložbe lahko obeta sofinanciranje oziroma delno povrnitev sredstev s strani države.

Plazenje zemlje na severozahodni strani vasi Krnica so prvič opazili leta 1979. Premike so znova zaznali po daljšem deževnem obdobju leta 2010, ko je plaz že ogrozil prebivalce vasi. Koprska občina je zato že pred leti izpeljala prvo fazo sanacije zemeljskega plazu, ki je obsegala gradnjo cevovodov, jarkov in meteorne kanalizacije ter ureditev globoke drenaže. Ker plaz kljub temu ni bil popolnoma stabiliziran, saj so nevarnost predstavljale predvsem obilne padavine, se je občina skupaj z okoljskim ministrstvom lotila še druge faze sanacije plazu. Tako so delavci že konec lanskega leta postavili tri pilotne stene iz armiranega betona, ki celotno vas varujejo pred plazenjem.

V obdobju med letoma 2019 in 2022 je bilo za odpravo posledic naravnih nesreč na območju koprske občine, kar med drugim vključuje sanacijska in vzdrževalna dela ter intervencije, namenjenih skoraj 2,3 milijona evrov, od tega je Mestna občina Koper prispevala nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, preostanek pa država. Prav tako obsežne in finančno zahtevne naložbe so dokaz dobrega sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor oziroma Sektorjem za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.