Preglej vse novice

Pobuda in elaborat lokacijske preveritve za območje AK Automotive razgrnjena do konca maja

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za »Proizvodni kompleks AK Automotive v Kopru« bo potekala med 17. 5. in 31. 5. 2021, v tem času bo v avli občinske uprave Mestne občine Koper, Verdijeva 10, ter na spletu javno razgrnjeno tudi gradivo.

Ogled razgrnjenega gradiva v veži upravne stavbe bo možen v času uradnih ur, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure.

Pripombe in predloge lahko v času javne razgrnitve pošljete na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si s pripisom »3505-4/2021 – Lokacijska preveritev AK.  Automotive«.

Dokumentacija je dostopna tukaj.