Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve župana in članov občinskega sveta v letu 2022

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper obvešča vse kandidate in organizatorje volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta v letu 2022, ki bodo 20. 11. 2022, da je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve župana in članov občinskega sveta v letu 2022.

V zvezi s tem obvešča organizatorje volilne kampanje, da je sklep objavljen na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega sklepa v torek, 25. oktobra 2022, z začetkom  ob 9.  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, 1. nadstropje. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13, 8/15 in 6/2018-odločba US).