Preglej vse novice

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se ne bo povišalo

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji 6. izredni seji, ki je bila hkrati zadnja v tem mandatu, sprejel sklep, da se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2023 ne poviša. Prav tako je občinski svet izdal soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Marjetica Koper za naložbo v sušilno napravo.

Na včerajšnji 6. izredni seji, ki je bila hkrati zadnja v tem mandatu, je Občinski svet Mestne občine Koper odločal o predlogu sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2023 in o predlogu sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Marjetica Koper ter se seznanil s poročilom o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2022.

Svetnice in svetniki so sprejeli sklep, s katerim se z namenom omilitve posledic draginje za občanke in občane ter poslovne subjekte vrednost točke ne poviša z indeksom rasti cen in ostaja enaka višini v letu 2022. Poleg tega so podali soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Marjetica Koper za naložbo v sušilno napravo, s katero se bistveno znižujejo stroški odlaganja odpadnega blata.

Od leta 2019 so namreč za odlaganje komunalnega blata skrbeli pogodbeni prevzemniki, ki so odpadke izvažali v tujino, zlasti Madžarsko. Jeseni tega leta je Madžarska omejila uvoz odpadnega blata, s čimer so se pojavile težave. Komunalne družbe namreč nimajo zadostnih kapacitet za shranjevanje blata, niti v Sloveniji ni obratov oziroma kapacitet za sežig oziroma drug način obdelave tega odpadka. Posledično so se cene za oddajo blata pooblaščenemu prevzemniku povečale za več kot trikrat, v primeru Kopra pa so se stroški za oddajo blata povečali za 700 tisoč evrov letno.

Po oceni Marjetice Koper bo naložba, katere vrednost je ocenjena na slaba dva milijona evrov, poplačana iz cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt bodo financirali z bančnim posojilom v višini 80 odstotkov vrednosti, ostali delež pa z lastnimi sredstvi.

Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Svetniki so se na izredni seji seznanili tudi s poročilom o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2022.