Anketni vprašalnik o zadovoljstvu strank

Vprašalnik, ki ga imate pred seboj, je izdelan z namenom pridobitve povratne informacije strank o zadovoljstvu in izboljševanju delovanja občinske uprave Mestne občine Koper.

Cilji, ki jih želimo doseči:

  • približati se strankam in spoznati njihova pričakovanja, potrebe, želje,
  • izpolniti potrebe in pričakovanja strank,
  • pritegniti stranke v proces izboljšav pri izvedbi storitev,
  • spremljati raven odnosa s strankami,
  • dvig ravni zadovoljstva strank.

Za Vaše sodelovanje se Vam v naprej zahvaljujemo.

Anketa je anonimna.