Preglej vse novice

Bolj varno tudi po cestah koprskega zaledja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Ob izteku leta je občina sklenila ureditev številnih cest in dostopnih poti v zaledju – sanirala je del ceste med Bonini in Cerejem, uredila in asfaltirala cesto Na izvir v Čežarjih, dober kilometer dolg odsek ceste skozi Dragonjo in nadaljevala obnovo Mejne poti v Žusterni.

Koprska občina je v zaključku lanskega leta sklenila obnovo prvih 220 metrov ceste v Boninih, med Pradami in odcepom za Cerej. V okviru 97.000 evrov vredne naložbe so delavci odstranili zgornji ustroj ceste, vozišče razširili in ga v celoti asfaltirali. V drugi fazi bo MOK obnovila še preostali del ceste do mostička. Novo cesto imajo tudi prebivalci območja Na izvir v Čežarjih, kjer je ob koncu lanskega leta koprska občina poskrbela za ureditev 300 metrov dolgega odseka ceste, ki ga je tudi v celoti asfaltirala.

Končana je tudi obnova prvega dela ceste skozi dolino Dragonje. Delavci so preplastili 1,2 kilometra dolg odsek ceste od meje z Občino Piran proti Župančičem, vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 100.000 evrov. Občina bo v tem letu na pobudo tamkajšnjih krajanov asfaltirala še del ceste skozi dolino in tako preprečila vsakodnevno prašenje zaradi vožnje avtomobilov. Kot obljubljeno bo dodatna sredstva zagotovila za obnovo preostalega dela ceste skozi Dragonjo, v pripravi pa je tudi projektna dokumentacija za sanacijo brežine pod vasjo Župančiči, ki je zdrsnila v času decembrskega neurja.

V prihodnjih tednih se bo nadaljevala sanacija Mejne poti v Žusterni. Pred novim letom je bil obnove deležen prvi del dotrajanega vozišča, v kratkem se bo začela še ureditev dostopne makadamske poti, ki jo ob vsakem večjem deževju izpira. Občina bo cesto asfaltirala in tako tamkajšnjim stanovalcem zagotovila varen in urejen dostop do njihovih domov.

MOK bo kmalu začela urejati tudi cesto med Movražem in zaselkom Dvori, kjer bo v okviru 40.000 evrov vredne naložbe sanirala poškodbe na cestišču. V načrtih so še asfaltiranje makadamske dostopne poti do zaselka Norbedi v Hrvatinih, za kar bo namenila 50.000 evrov, obnova dotrajanih podpornih zidov v zaselku Mandrija na drugih Škofijah in v Rakitovcu ter ureditev prepustov na 250 metrov dolgem odseku ceste v zaselku Žburga med Bonini in Cerejem. V kratkem sledi še sanacija zadnjega ovinka pred vasjo Boršt in asfaltiranje ceste med zaselkoma Baratali in Hrpeljci.

Ob tem je občina že začela pripravljati vse potrebno za sanacijo več manjših zemeljskih plazov, ki so jih na Šmarski cesti, cesti za Grintovec, v zaselku Rojci in na Grinjanu sprožile decembrske poplave. Naročila je tudi že izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo zemeljskega plazu v Sv. Antonu in več manjšin naložb na območju krajevne skupnosti Šmarje, kjer bo med drugim postavila hitrostno oviro, asfaltirala makadamski del poti med Gažonom in Srgaši ter obnovila od poplav poškodovan del ceste skozi Rojce na Pomjan.