2. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30.1.2019)

Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/13) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03) in uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v sredo, 30. januarja 2019 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21.12.2018 in 1. izredne seje z dne 17.1.2019
Predlog za potrditev mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo nadomestila župana kot člana Občinskega sveta
Predlog za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občine Koper
Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta