E-vloge Mestne občine Koper

za hitrejše, bolj pregledno in preprosto oddajo vlog 

Uporabniki storitev Mestne občine Koper lahko večino vlog v celoti izpolnijo in oddajo elektronsko. Nov, izboljšan sistem e-vlog prinaša bistveno hitrejši, bolj pregleden in preprost postopek oddaje vlog na daljavo, ki med drugim omogoča elektronsko podpisovanje vlog in neposredno plačilo upravnih taks. Tak način je obenem tudi ugodnejši, saj je za ustrezno elektronsko podpisane vloge predvidena nižja upravna taksa. 

Z novim sistemom e-vlog koprska občina dopolnjuje dosedanje načine oddaje vlog (fizično in po elektronski pošti) in razširja njihov nabor. Elektronska oddaja je mogoča za večino vlog, ki jih občina sprejema, prepoznate jih lahko po simbolu .

Elektronske vloge izboljšujejo uporabniško izkušnjo, saj omogočajo hitro, preprosto in varno oddajo vlog kjer koli in kadar koli, tudi na mobilnih napravah. Obrazci, ki jih je občina prenovila, poenotila in poenostavila, so oblikovani na način, da uporabnika vodijo po zahtevanih podatkih, kar zmanjšuje možnost napak in zagotavlja večjo pravilnost vnesenih podatkov. Ob tem omogočajo preprosto dodajanje prilog in zahtevanih dokumentov ter neposredno plačilo upravne takse s plačilnimi karticami, VALÚ Moneto, NLB klikom, mBills ali z nalogom UPN, kar bistveno skrajša celoten postopek reševanja vloge.

Sistem poleg tega zagotavlja zakonsko skladno podpisovanje vlog (z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma storitev SI-PASS in smsPASS), kar uporabniku prinaša dodatno ugodnost – za 4,5 evra nižjo upravno takso. To ne velja za vloge, za katere je predpisna fiksna taksa.

Za lažjo predstavo o postopku oddaje e-vlog smo pripravili kratko video predstavitev sistema.

Pogosta vprašanja o e-vlogah

Kako pravilno vnesem podatke o parcelah?

Za pravilen vnos podatka o parcelah potrebujete naziv ali številko katastrske občine in številko parcele oziroma sklopa parcel. Katastrsko občino izberete s seznama katastrskih občin znotraj Mestne občine Koper, ki je urejen po abecedi, medtem ko morate številko parcele vpisati v ustrezno polje. Za vnos več parcelnih številk kliknite na gumb »+Dodaj« in v novo polje vpišite podatke druge parcele. Nadaljujte, dokler ne vpišete vseh parcelnih številk. Pri tem upoštevajte, da vnašate podatke za parcele znotraj izbrane katastrske občine. Več o pravilnem vnašanju podatkov o parcelah si lahko ogledate v Navodilih za pravilno vnašanje podatkov o parcelah v sistem e-vlog.

Je kakšna omejitev velikosti datotek, ki jih priložim k e-vlogi?

Da, zaradi hitrosti prenosa podatkov in zagotavljanja odzivnosti sistema je velikost posamezne datoteke omejena na 15 MB. Če boste poskusili naložiti večjo datoteko, vas bo sistem na to opozoril in zavrnil vnos priloge.

Ali prejmem potrdilo o oddani vlogi?

Da, po uspešni oddaji e-vloge boste na elektronski naslov prejeli potrdilo, ki bo vsebovalo kopijo oddane vloge, podatke o plačilu in vse vnesene priloge. Priloge ne bodo priložene sporočilu le v primeru, da njihova skupna velikost presega 8 MB.

Ali lahko oddam vlogo, tudi če ne plačam upravne takse prek spleta s plačilnimi karticami?

Sistem e-vlog omogoča različne načine neposrednega plačila upravne takse (s plačilnimi karticami, VALÚ Moneto, NLB klikom, mBills). Poleg navedenih načinov lahko plačilo izvedete z nalogom UPN, ki ga bo sistem samodejno izdelal. Pri izpolnjevanju osebnih podatkov vedno preverite, ali so ti točni, saj sicer sistem vašega plačila ne bo povezal z oddano e-vlogo.

Ali imam pravico do znižane upravne takse tudi, če plačam upravno takso z UPN nalogom?

Da. Ugodnost znižane upravne takse (za 4,5 evra) izhaja iz načina potrditve identitete, in ne iz oblike plačila. Če boste vlogo podpisali z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma s storitvijo SI-PASS in smsPASS, bo sistem samodejno preračunal višino takse in znesek upošteval pri izvedbi plačila. Ta ugodnost ne velja za vloge, za katere je predpisna fiksna taksa.

Zakaj je znesek upravne takse enak, ne glede na način potrditve identitete (podpisa)?

Zneske upravnih taks določa Zakon o upravnih taksah, ki za določene vloge in dokumente predpisuje fiksno vrednost. V teh primerih se upravna taksa obračuna v nespremenjenem znesku, ne glede na vrsto potrditve identitete (podpis vloge).

Ali lahko e-vlogo oddam za nekoga drugega?

Da, sistem omogoča, da vlogo oddate tudi za drugo osebo (fizično ali pravno). Za to potrebujete pooblastilo, saj boste v postopku oddaje nastopali kot pooblaščenec. Pomembno je, da pri oddaji vloge vnesete podatke o vlagatelju (oseba, za katero se postopek vodi) in podatke o pooblaščencu (oseba, ki vlogo oddaja v imenu vlagatelja). Za uspešno oddajo morate k vlogi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Oglejte si kratek predstavitveni video o sistemu e-vlog