Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Izdelana je urbanistična zasnova Škofij

Kategorija: Splošno, OPN
Datum objave:
naselje Škofije

Mestna občina Koper je v procesu priprave prostorskih dokumentov in na podlagi aktivne komunikacije z javnostjo prepoznala potrebo, da se za območje naselja Škofije podrobneje preverijo in začrtajo prostorski okvirji za nadaljnji razvoj. Ob upoštevanju jasne in z najširšim dogovorom sprejete širše razvojne vizije smo pristopili k izdelavi Urbanistične zasnove Škofije.

Izdelana Urbanistična zasnova je dosegljiva na tej povezavi. Urbanistična zasnova predstavlja strokovno podlago za OPN in druge prostorske akte obravnavanega območja. Zaključki in razvojne usmeritve bodo smiselno upoštevani in vgrajeni v vsebine dokumentov glede na stopnjo podrobnosti ter vsebino posameznega konkretnega dokumenta.

naselje Škofije