Preglej vse novice

»Izvajamo več investicij, kot jih je gradbeni sektor sposoben realizirati«

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Gradnja novega parka v središču mesta, osnovne šole na Škofijah, nove avtobusne postaje, parkirne hiše P+R Sonce, gasilskega doma v Babičih, kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov in temeljita obnova objekta na Vergerijevem trgu je le nekaj trenutno aktualnih naložb Mestne občine Koper, ki jih je na današnji novinarski konferenci predstavil župan Aleš Bržan. Ob tem je medijem pojasnil razloge, zakaj se občina ni vključila v aktualno referendumsko kampanjo.

»Mestna občina Koper se je znašla v precej zapletenem, pravno nedorečenem položaju, v katerem lahko vsako, tudi povsem nenamerno odstopanje od načela nevtralnosti potencialno postane vzrok za naknadno razveljavitev glasovanja,« je uvodoma obrazložil župan Aleš Bržan. Ustavno sodišče je januarja 2018 v zadevi drugi tir namreč ugotovilo, da sta Zakon o referendumu in ljudski iniciativi in Zakon o volilni in referendumski kampanji v neskladju z Ustavo. Na podlagi te odločitve in ugotovitve, da je bila vladna kampanja takrat izrazito enostranska, je bil rezultat referenduma razveljavljen. Poleg tega je ustavno sodišče državnemu zboru naložilo, da v roku enega leta ugotovljeno protiustavnost zakonske ureditve odpravi. Ker se to ni zgodilo, občina danes nima jasnih zakonskih določil, kaj natančno je v referendumski kampanji oblastnim organom dovoljeno. Poudarjena je le zahteva po nevtralnem odnosu, ki jo občina spoštuje.

Kot je povedal, sicer zaupa zdravemu razumu občanov in verjame, da bodo ti lahko svoje stališče oblikovali brez posebnega prepričevanja in na podlagi preverljivih dejstev: »Območje Urbanega središča Barka, na katero se nanaša referendumska pobuda, je v zasebni lasti, prav tako je investitor že leta 2009 pridobil in aktiviral pravnomočno dovoljenje za gradnjo poslovno-stanovanjske soseske in garažne hiše na tem območju. Poleg tega Centralni park v naravi ne obstaja, še vedno pa je v teku tudi upravni spor o tem, ali je Mestna občina Koper v prejšnjem mandatu zakonito sprejela odlok o Centralnem parku Koper.« Spomnil je na sporazum, ki ga je koprska občina sklenila z lastniki zemljišč in zahteva, da mora investitor ob gradnji stanovanjskih in poslovnih prostorov zagotoviti najmanj 40 odstotkov zelenih površin in mora med drugim urediti tudi parkovne površine z zasaditvijo dreves ter peš povezavo med historičnim mestnim jedrom in Škocjanskim zatokom, postregel pa še s podatki iz demografske študije Urbanističnega inštituta Republike Slovenije iz leta 2019, iz katere izhaja, da v Mestni občini Koper primanjkuje 2.823 stanovanj.

Na novinarski konferenci je medijem predstavil tudi nekaj novosti na področju naložb in projektov. V teh dneh se zaključuje ureditev novega parka nad Parkirno hišo Belveder, v katerega je občina zasadila več kot 50 dreves javorja in koprivovca ter več kot dva tisoč grmovnic, gradbeni stroji pa bodo kmalu zabrneli tudi na območju obmorskega parka med ustjem Badaševice in Žusterno, ki je bil že to poletje izredno priljubljena turistična točka in zbirališče različnih generacij. Občina se je poleg tega lotila gradnje nove osnovne šole na Škofijah, nove avtobusne postaje, parkirne hiše P+R Sonce, v kratkem pa še ureditve kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran, nadkritja mestne tržnice dozidave Osnovne šole Dušana Bordona v Semedeli in številnih drugih naložb. »Novo in prostornejšo kuhinjo bodo v kratkem dobili v Osnovni šoli Dekani, ki smo jo s tem namenom dozidali, temeljito smo obnovili tudi šolsko igrišče v Marezigah, v teku je celovita obnova dotrajanega objekta na Vergerijevem trgu, v katerem bo poleg dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Šentmar deloval tudi dnevni center za osebe, starejše od 65 let Obalnega doma upokojencev,« je še nanizal Bržan in potrdil, da tudi gradnja gasilskega doma v Babičih poteka po načrtih.

Ob tem je opozoril na izzive, s katerimi se občina sooča zaradi preobremenjenosti gradbenega sektorja: »trenutno izvajamo in si želimo izpeljati več investicij, kot jih je zelo obremenjeni gradbeni sektor sploh sposoben realizirati. Pojavljajo se situacije, ko se naši razpisi iztečejo brez popolnih prijav ali pa ponudbe sicer pridejo, a dramatično presegajo ocenjene vrednosti gradbenih del.« To je potrdil tudi Petar Ziraldo, vodja občinske Službe za investicije, ki se pri svojem delu srečuje tudi z nerazumno dolgimi dobavnimi roki materialom in opreme ter vse višjimi cenami surovin, zaradi katerih je nemogoče dosledno slediti vnaprej določenim terminskim načrtom: »Kljub temu se vsi trudimo, da bi ohranili ambiciozno dinamiko razvoja in da bi bile naložbe pod streho v predvidenih rokih