Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Od 26. 9. 2023 do 25. 10. 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 26. 9. 2023 do 25. 10. 2023 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Ogled razgrnjenega gradiva v veži upravne stavbe bo možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure. Javna obravnava bo v sredo, 18. 10. 2023, ob 16. uri v sejni sobi upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje levo).

Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede »Pripomba na javno razgrnitev 3505-27/2017 –OPPN za gradnjo kmetijskih objektov«.

Foto: MOK