Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni Občini Koper