Preglej vse novice

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Od 15. 9. 2022 do 14. 10. 2022 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 15. 9. 2022 do 14. 10. 2022 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Ogled razgrnjenega gradiva v veži upravne stavbe bo možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure. Javna obravnava bo v sredo, 21. 9. 2022, ob 16. uri v sejni sobi upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje levo).

Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede »3505-8/2021 – SD OPPN za gradnjo kmetijskih objektov«.