Vse vloge, obrazci in predpisi

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov