Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja kamnoloma Griža

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Rok za pripombe: 15. 1. 2021 – 29. 1. 2021

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 objavlja predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 15. 1. 2021 do 29. 1. 2021, in sicer na spletni strani Mestne občine Koper ter v prostorih krajevnih skupnosti Gračišče in Črni Kal.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

Rok za podajo pripomb in predlogov je do vključno 29. 01. 2021.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.

Datoteki sta dostopni tukaj.