Preglej vse novice

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Prade (PE 36-P#1, 36-P#2, 36-P#3 in 35-P5#4)

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Prade (PE 36-P#1, 36-P#2, 36-P#3 in 35-P5#4) št. 3505-7/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 2.9.2020 do 16.9.2020, in sicer na spletni strani Mestne občine Koper (zavihek prostorski portal: https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/ ter v prostorih MOK in KS Bertoki.

Javna predstavitev predloga izhodišč bo 9.9.2020 ob 16.uri v Krajevni skupnosti Bertoki, cesta borcev 1, 6000 Koper. Na javni predstavitvi bodo predstavniki MOK in izdelovalec predloga izhodišč na voljo za morebitna dodatna pojasnila prisotnih.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10. 6000 Koper
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si
  • ustno na zapisnik na javni predstavitvi.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.