Preglej vse novice

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o objavi predloga Sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper z okoljskim poročilom

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:
pregledna karta trase drugega tira Divača - Koper

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev je javno objavilo:

  • predlog Sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper s prilogami in spremljajočim gradivom (izdelovalca URBIS d.o.o., št. naloge 2020/DPN-074, december 2023),
  • Okoljsko poročilo za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (izdelal Aquarius d.o.o., št. načrta 1454-20 OP, december 2023),
  • Dodatek za varovano območje za drugi tir nove železniške proge na odseku Divača –Koper (izdelovalca Aquarius d. o. o., št. načrta 1454-20 VO, december 2023) in
  • povzetek za javnost.

Gradivo je dostopno na strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

Foto: Urbis d.o.o.