Preglej vse novice

Do 6. aprila čas za pripombe in predloge glede umestitve sončne elektrarne v Dekanih

Kategorija: Splošno
Datum objave:
pogled na območje morebitne umestitve sončne elektrarne

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter investitor, družba Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., sta objavila poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov energije (OVE) za umestitev samostoječe fotonapetostne elektrarne na območju Dekanov. Rok za oddajo pripomb je 6. april.

Investitor želi sončno elektrarno umestiti na območje deponije odvečnega materiala Zamatavinc med naseljema Rižana in Dekani, točneje nad avtocestnim predorom Dekani, kamor so deponirali izkopni material iz avtocestnega predora. Zgraditi želi prostostoječo sončno elektrarno moči približno 8,4 MWp, transformatorsko postajo in priključni vod na elektroenergetsko omrežje. Fotovoltaični moduli sončne elektrarne bodo nameščeni na fiksno kovinsko podkonstrukcijo, ki bo ustrezno temeljena. Prav tako bodo namestili transformatorje, razsmernike in vse potrebne kabelske povezave ter drogove nadzornih kamer. Elektrarna bo ograjena z varnostno ograjo.

Zainteresirani lahko pripombe in predloge na osnutek elaborata OVE podajo do vključno 6. aprila na elektronska naslova investitorja SENG, d. o. o. (seng@seng.si) in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (gp.mope@gov.si).

Dokumentacija in podrobnejše informacije so objavljene na povezavi.

Foto: Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.