Preglej vse novice

Kaj priobalnemu pasu med Koprom in Izolo prinaša prvonagrajena natečajna rešitev?

Kategorija: Splošno
Datum objave:
razstava natečajnih rešitev za projekt ureditve priobalnega pasu med Koprom in Izolo

Občina Izola in Mestna občina Koper sta v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) danes v koprskem skladišču Libertas odprli razstavo natečajnih rešitev za projekt Ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo.

Razstavljena so dela vseh desetih sodelujočih na javnem natečaju, ki ga je razpisal ZAPS. Na ogled so tako plakati kot mape avtorjev, vključno s prvonagrajeno rešitvijo krajinskoarhitekturnega studia Landstudio 015, d. o. o. iz Ljubljane. Ta je sedemčlansko strokovno ocenjevalno komisijo najbolj prepričal s svojim pristopom, s katerim je na skrajnih delih, ob obeh mestih, predvidel več vsebin in večji obisk. V osrednjem delu (pod klifom) pa je ustvaril umirjen prostor z na novo ovrednoteno naravno in kulturno dediščino. Na celotni trasi promenade so v omenjenem studiu zasnovali sosledje pasov, ki ustvarjajo najboljši možni prečni profil: najprej morje, zatem pešpot na trasi Parenzane, sledijo zeleni pas z dodatno linijo drevoreda, tekaška proga, kolesarska steza in obstoječi drevored pinij. Zeleni pas so mestoma prekinili z raznolikimi programi, ki vključujejo tako kopališko infrastrukturo kot predstavitev naravnih in kulturnih danosti ter drugih vsebin, na primer leseno ploščad s prezentacijo potopljene ladje Rex v njeni izvirni dolžini.

Na odseku med kopališčem Žusterna in Moletom so predvideli leseno konzolno ploščad nad skalometom kot razširitev sprehajalnih in kopalnih površin. Motornega prometa po kopnem v končni ureditvi nekdanje obalne ceste ne bo, saj bo območje namenjeno predvsem sprehajalcem, rekreativnim športnikom in kopalcem. Dostop do posameznih lokacij na tem 3,5-kilometrskem območju pa bo mogoč tudi z morja, kajti nova ureditev prinaša tri pristajalne pomole za pomorski potniški promet.

Razstava natečajnih rešitev bo v skladišču Libertas na ogled do 14. aprila, od torka do sobote med 17. in 20. uro. Maja bo razstava gostovala v izolski Manziolijevi palači.

Foto: MOK