Preglej vse novice

Kmalu gradnja krožišča v Vanganelu

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Potem ko je koprska občina z gradnjo dveh krožišč na glavni cesti skozi Prade in Pobege izboljšala pretočnost prometa in poskrbela za večjo varnost vseh udeležencev v prometu, bo krožno križišče uredila še v Vanganelu. Gradbena dela se bodo začela konec oktobra, trajala bodo štiri mesece.

 

V okviru naložbe bo občina preuredila obstoječe trikrako križišče na glavni cesti Vanganel–Babiči in zgradila krožišče, hkrati pa bo na novo uredila priključek javne poti za Montinjan, ki bo zamaknjen za približno 12 metrov. Uredila bo površine za pešce in postavila javno razsvetljavo ter premaknila avtobusno postajališče v smeri Babičev za približno 16 metrov in tako izboljšala preglednost na bližnjem prehodu za pešce. Na tem območju bo zgradila tudi meteorno kanalizacijo in cestne požiralnike ter tako poskrbela za ustrezno odvodnjavanje cestišča, na območju med kapelico in mostom čez strugo meteornega kanala pa je predvidena prestavitev vodovoda, ki bo na novo urejen ob cestišču. V zaključni fazi sledi celovita preplastitev cestišča in postavitev ustrezne prometne signalizacije ter ozelenitev. Dela, ki jih bo opravljal izbrani izvajalec del, podjetje Grafist, d. o. o., se bodo zaključila konec februarja. Vrednost naložbe znaša 291.526 evrov.

Izvedba projekta bo v času gradnje terjala prilagojen prometni režim z delnimi zaporami. Polovični izmenični enosmerni promet bo urejen s prometno signalizacijo, dela na trasi pa bo izvajalec organiziral tako, da bo zagotavljal stalno prevoznost in dostop do objektov ob trasi.