Preglej vse novice

Nova parkirna mesta za stanovalce Kozlovičeve ulice    

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

V kratkem bodo gradbeni stroji zabrneli tudi na Kozlovičevi ulici na Markovcu, kjer namerava občina urediti 53 parkirnih mest za stanovalce, z razširitvijo cestišča pa celovito urediti površine, namenjene pešcem. Naložba bo sklenjena konec januarja.

Stanovalci Kozlovičeve ulice se s parkirno problematiko in pomanjkanjem parkirnih mest srečujejo že dalj časa, a kmalu bo vse drugače. Občina bo namreč že prihodnji teden začela z urejanjem vzdolžnih in prečnih parkirnih mest ob cestišču, urediti namerava tudi gramozno parkirišče v neposredni bližini.

Parkirišča bo uredila ob levem robu Kozlovičeve ulice: v zgornjem delu, kjer je cestišče ožje, bo zarisala vzdolžna parkirna mesta, tam, kjer se cesta nekoliko razširi, pa prečna. Skupaj jih bo 38 (11 vzdolžnih in 27 prečnih). Poleg tega bo nekoliko preuredila tudi gramozno parkirišče v neposredni bližini in tako zagotovila dodatnih 15 parkirnih mest.

V okviru naložbe, ki predvideva celovito obnovo Kozlovičeve ulice, od križišča z Beblerjevo ulico do Krožne ceste, bo občina zgradila tudi manjkajoče površine za pešce in zamenjala drogove javne razsvetljave ter uredila ekološki otok. Vrednost naložbe je 274.408 evrov, izvajalec del je podjetje Grafist, d. o. o. Dela bodo sklenjena konec januarja.

V času del bo veljala delna zapora prometa, ki bo še naprej omogočala vožnjo po Kozlovičevi ulici, izjema je zaključna faza, ko bo ulica popolnoma zaprta za promet. Občina bo skupaj s krajevno skupnostjo poiskala alternativno rešitev za začasno preusmeritev prometa in zagotovitev dodatnih parkirnih mest.