Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Koprski stanovanjski sklad išče direktorja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, ki bo imenovan za mandatno dobo štirih let.

Na razpis za delovno mesto direktorja se lahko prijavi oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna, ima najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti. Poleg tega mora izkazati znanje italijanskega jezika. Pogoj je tudi, da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje. Kandidat, ki se bo prijavil na natečaj, mora k prijavi priložiti življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih znanj ter veščin, program dela za mandatno obdobje in potrdilo o nekaznovanosti.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in se želijo prijaviti, morajo prijavo poslati v roku 15 dni po objavi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije v zaprti označeni kuverti, priporočeno na naslov: Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – SI, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja JSS MOK«. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tajnistvo@jss-mok.si. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasnih prijav ne bodo obravnavali. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek. Izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost kandidatov bo nadzorni svet presojal na podlagi predloženih dokazil in drugih listin ter razgovora s kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega natečaja.

Prednostna kriterija za izbiro strokovno najbolj primernega kandidata bosta glede na potrebe delovnega procesa in naravo razpisanega delovnega mesta dosedanje vodilne izkušnje na delovnih mestih podobne zahtevnosti in vizija prednostnih nalog ter razvoja javnega sklada za mandatno dobo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Za vsa dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim natečajem se lahko pisno obrnete na elektronski naslov tajnistvo@jss-mok.si, pri čemer v naziv zadeve sporočila vpišite »JAVNI NATEČAJ«.

Javni natečaj je dostopen na https://www.jss-mok.si/javni-nate%C4%8Daj-za-zasedbo-prostega-delovnega-mesta-direktor-javnega-stanovanjskega-sklada-mo-koper.