Preglej vse novice

Luka Koper in MO Koper sklenila nov dogovor za omilitvene ukrepe

Kategorija: Splošno
Datum objave:
podpis dogovora za omilitvene ukrepe, Aleš Bržan, Nevenka Kržan

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan in član uprave – delavski direktor Luke Koper Vojko Rotar so danes podpisali nov dogovor o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje in tako še okrepili dosedanje dobro sodelovanje med pristaniščem in lokalno skupnostjo.

Luka Koper se je s podpisom novega dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje pristaniške dejavnosti na okolje zavezala, da bo Mestni občini Koper vsako leto trajanja dogovora izplačala namensko donacijo v znesku 320 tisoč evrov. V petih letih bo občina prejela skupno 1,6 milijona evrov namenskih sredstev, ki jih bo na podlagi javnega razpisa razdelila upravičencem za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov iz pristaniške dejavnosti na okolje.

»Podpis pogodbe je zagotovo en korak naprej v medsebojnih odnosih in sodelovanju med lokalno skupnostjo in pristaniščem, ki ga pozdravljamo. Zavedamo se, da nam prisotnost enega največjih gospodarskih subjektov zagotavlja višji standard življenja in hitrejši razvoj mesta ter širše regije. Kljub temu je naša naloga, da poskrbimo za zdravje in dobro počutje naših občanov,« je ob podpisu novega dogovora z Luko Koper dejal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Na občini si bodo zato prizadevali, da Luka Koper ohrani vlogo pomembnega podpornika lokalne skupnosti, kar se odraža tako v skupnih projektih kot v posluhu za potrebe prebivalk in prebivalcev mestnega jedra.

V družbi Luka Koper se zavedajo, da je pristanišče močno vpeto v mesto in je hkrati del občutljivega naravnega okolja, zato je prizadevanje za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev temelj razvojne strategije in koncepta zelenega pristanišča.

»Zavedamo se, da smo neposredno vpeti v življenje lokalne skupnosti, zato bomo v okolico, ki nas gosti, tudi v naslednjih letih vlagali z izvajanjem številnih trajnostnih programov. Omilitveni ukrepi so le del vrste aktivnosti, ki jih v okviru trajnostnega razvoja izvajamo v želji izboljšati kakovost bivalnega okolja in počutja tukajšnjih prebivalcev. Številne ukrepe načrtujemo tudi v prihodnjih letih: skrb za varovanje biodiverzitete, kakovost voda, tal in zraka, gradnjo več sončnih elektrarn za zagotavljanje trajnostnih energetskih virov in samooskrbe, posodobitev in elektrifikacijo delovne mehanizacije ter elektrifikacijo pomolov, ki je eden najobsežnejših projektov zelenega prehoda,« je ob tej priložnosti povedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.

Luka Koper in MOK sta k skupnemu projektu omilitvenih ukrepov pristopili s pismom o nameri že leta 2018, sodelovanje pa konkretizirali s podpisom dogovora leto kasneje. V petih letih so bili izpeljani štirje javni razpisi, na katere je prispelo skupno 637 vlog, od katerih je 114 upravičencev prejelo nepovratna sredstva za izvedbo omilitvenih ukrepov.

Foto: Jakob Bužan