Preglej vse novice

Mestna občina Koper ostaja uspešna pri presoji sistema vodenja kakovosti

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinska uprava Mestne občine Koper je pred dnevi uspešno prestala certifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti občinske uprave skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Zunanja presojevalca iz presojevalske družbe Bureau Vertias pri tem nista ugotovila neskladnosti in sta tudi letos potrdila, da občinska uprava vzdržuje sistem vodenja kakovosti ter dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije.

Pri presoji ključnih procesov občinske uprave presojevalca tudi tokrat nista ugotovila nikakršnih neskladnosti, ravno nasprotno. Presojevalca sta med drugim pohvalila, da občina kljub zaostrenim razmeram na področju gradbeništva in visokim cenam energentov posluje uspešno ter uresničuje vse ključne projekte, ki so načrtovani za tekoče leto.

Cilji v letu 2021 so bili doseženi, koprska občina še naprej sledi načelu transparentnosti poslovanja, vodenja z jasno vizijo, obvladovanja procesov in morebitnih tveganj, strokovnosti dela ter zadovoljstvu občanov in občank. Tako je v času projektiranja in gradnje podzemne Parkirne hiše Belveder neprekinjeno komunicirala s tamkajšnjimi stanovalci, letos je ponovno organizirala brezplačno akcijo prevzema azbestnih odpadkov, kot pozitivno plat sta presojevalca izpostavila tudi usmeritve v trajnostni razvoj in pospeševanje samooskrbe.

Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ponaša že od leta 2003, kar potrjuje, da se uveden standard kakovosti učinkovito izvaja, nenehno dopolnjuje in vzdržuje. Znova opravljena certifikacijska presoja je kazalec uspešnosti delovanja občinske uprave, ki izpolnjuje svoje poslanstvo in učinkovito implementira načrtovane dogovore v poslovanje. Ker vsak sistem dopušča nadaljnje izboljšave, gre tokratna priporočila presojevalcev usmeriti v oceno morebitnih tveganj v posameznih delovnih procesih občinske uprave.