Preglej vse novice

Mestna občina Koper širi akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov

Kategorija: Splošno
Datum objave:
azbestni odpadki

Svetnice in svetniki so na zadnji seji Občinskega sveta Mestne občine Koper konec januarja sprejeli pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju občine. Na podlagi tega lahko občanke in občani v vseh krajevnih skupnostih občine Marjetici Koper brezplačno predajo do dve toni azbestnih odpadkov.

Mestna občina Koper želi dolgoročno postati občina brez azbesta, zato z možnostjo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov prebivalce spodbuja, da postanejo bolj odgovorni do okolja in pristopijo k odstranitvi nevarnih azbestnih odpadkov s stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov ali površin. Občina bo tako lastnikom oziroma solastnikom ali najemnikom zasebnih objektov ali zemljišč na območju Mestne občine Koper, s katerih se odstranjujejo azbestni odpadki, krila stroške brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov.

Za vsak objekt ali zemljišče se pravica do brezplačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja samo enkrat, upravičenci pa brezplačno lahko oddajo največ dve toni azbestnih odpadkov. Pred oddajo v zbirni center je treba izpolniti obrazec Evidenca oddanih azbestnih odpadkov, ki je dostopen na spletni strani https://www.koper.si/applications/evidenca-oddanih-azbestnih-odpadkov/. Izpolnjeni obrazec morajo upravičenci posredovati v pregled in potrditev na Mestno občino Koper ter izpolnjenega in potrjenega predložiti ob oddaji azbestnih odpadkov v zbirni center. Stroške prevzema in obdelave bo krila občina, medtem ko morajo za zavarovanje teh odpadkov in prevoz poskrbeti občani sami.

Občane ob tem opozarjajo na primerno zaščito in dosledno upoštevanje predpisov s področja ravnanja z azbestnimi odpadki. Še zlasti naj bodo pozorni na to, da se material, ki vsebuje azbest, ne zlomi oziroma poškoduje, saj pride ob tem do prašenja, azbest pa se tako sprosti v zrak. Za več informacij o ravnanju z azbestnimi odpadki se obrnite na Marjetico Koper (05 66 33 761, simon.varljen@marjeticakoper.si). 

Prvo tovrstno akcijo, ki je bila namenjena krajanom skupnosti Koper – center, sta občina in Marjetica Koper v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Koper – center izpeljali lani. Od junija do novembra so krajanke in krajani zbrali in predali kar 18.320 kilogramov azbestnih odpadkov. S širitvijo akcije na celotno območje Mestne občine Koper želi občina zmanjšati število »črnega« odlaganja nevarnih azbestnih odpadkov v naravi in postati občina brez azbesta.