Preglej vse novice

Mestna občina Koper z ambicioznim, razvojno naravnanim proračunom

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na 3. redni seji sprejel zelo ambiciozno naravnan proračun za leto 2023. Ta bo težak dobrih 100 milijonov evrov, od tega bo več kot 44 milijonov namenjenih naložbam. Poudarek bo na razvoju podeželja, kamor bo občina vložila veliko več kot obljubljenih 10 milijonov letno. Občina se bo letos lotila nekaj večjih projektov, in sicer ureditve Kopališča Žusterna, izgradnje sončne elektrarne na Osnovni šoli Koper in sanacije garažne hiše na Krožni cesti. V polnem teku je projekt Čisto za Koper in Ankaran, občina bo v sodelovanju z državo skrbela za preprečevanje ogroženosti s pitno vodo, v pripravi pa je tudi projekt namakanja Vanganelske doline. Vse te cilje pa bo občina dosegla brez pretiranega zadolževanja, saj se bo zadolžila le za manj kot štiri odstotke celotne vrednosti proračuna.

Mestna občina Koper bo za izgradnjo kanalizacije namenila več kot 10 milijonov evrov, torej veliko več kot letno predvidenih dva milijona evrov. Več kot šest milijonov evrov bo namenila cestni infrastrukturi, od tega tri milijone evrov v urejanje cest na podeželju. V proračun so namreč v okviru možnosti in izvedljivosti uvrščene prioritetne potrebe posamezne krajevne skupnosti, ki so jih njihovi predstavniki predstavili na sestanku z županom.

Poleg interventnih posegov za preprečevanje ogroženosti oskrbe s pitno vodo v sofinanciranju z državo bodo krajanke in krajani vendarle dočakali izgradnjo vodovoda v Rakitovcu, Dilicih, Marsičih in Šekih. Pristopilo se bo tudi k sanaciji lokalnih vodnih virov v krajevnih skupnostih Podgorje in Rakitovec, obnovi vaških kalov. Z namenom zaščite pred podnebnimi spremembami so v fazi priprave ukrepi za zaščito pred poplavami, med katere sodi projekt zadrževalnika semedelska bonifika, ter priprava projekta namakanja Vanganelske doline.

V polnem teku je projekt Čisto za Koper in Ankaran, v sklopu katerega bo zgrajen manjkajoči del kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Škofijah in Hrvatinih priključenih skoraj 2.000 prebivalcev. Zaključuje se ureditev kanalizacijskega omrežja na Moletu, v tem letu pa se bo pristopilo tudi k izgradnji kanalizacije v aglomeraciji Škocjan ter kanalizacijski krak Kampel–kapelica.

Občina bo nadaljevala urejanje prometnih zagat. Potem ko je bila lani v uporabo predana Parkirna hiša Sonce, se bo letos začela sanacija garažne hiše na Krožni cesti, uredila se bodo parkirišča na Benčičevi, občina pa bo pripravila še projekt za parkirišča na Kvedrovi ulici in dokumentacijo za sanacijo garažne hiše v Prisojah. Prav tako so letos v izdelavi izvedbeni projekti za dvigalo na Markovec. V okviru projektov mobilnosti bo občina izvedla še nakup treh električnih avtobusov, pristopila k ureditvi e-polnilnic in izgradnji več odsekov kolesarskih poti. Prav tako se z namenom pridobivanja alternativnih virov energije v letu 2023 načrtuje izgradnja sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Koper in pripravlja projekt ureditve sončne elektrarne na strehi Parkirne hiše Sonce, proučilo pa se bo tudi možnost postavitve sončne elektrarne na gasilskem domu Krkavče.

V sodelovanju z državo bo občina zasnovala ukrepe umiritve prometa na državnih cestah v Sv. Antonu, Podgorju in Bertokih, v izvajanju je projekt ureditve krožišča na Škofijah, priprava izvedbe krožišča v Dekanih, med drugimi se pripravljata tudi izvedbi projekta Bertoške vpadnice in Šmarske ceste.

Kot podlago za umeščanje razvojnih projektov v prostor občina intenzivno nadaljuje izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN), posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in skupaj z občinami Obalno-kraške regije pristopa k izdelavi regionalnega prostorskega plana (RPP), ki predstavlja prostorski strateški akt na ravni razvojne regije. V letošnjo kopalno sezono bo obmorski park v Žusterni stopil z urbano opremo in javno razsvetljavo, predvidoma po poletju pa se bo začelo urejati še Kopališče Žusterna. V zasnovi je tudi projekt ureditve obale med Žusterno in Izolo.

V izvajanje je uvrščenih tudi 34 projektov, izglasovanih v okviru participativnega proračuna 2023/2024. V načrtu razvojnih programov so zajete še priprave številnih projektov, s katerimi bo občina kandidirala za evropska in državna sredstva. Mednje sodijo obnova obzidja Kubed, prenova objekta Libertas, ureditev objekta Bastion za namene javne turistične infrastrukture Altroke-Gourmet, dvigalo na Markovec, kolesarske steze, Smart city, Outdor Sports Park – OSP, obnova zvonika v Kopru, ureditev obzidja in pešpoti Bastion, prenova zadružnih domov v krajevnih skupnostih, priprava projekta začasnih namestitev v Hrvatinih, priprava projektov, vezanih na trajnostni razvoj ribištva, in drugi projekti, s katerimi se bo občina prijavljala na  druge transnacionalne razpise.

Mestna občina Koper ni pozabila niti na šport, vrtce, šolstvo in socialo. Športnike bodo razveselili ureditev športnega parka Šmarje, sanacija športne dvorane Burja in ureditev pump-tracka na območju urbanega športnega parka v Kopru. Na področju vrtcev je v letu 2023 načrtovana sanacija vrtca v Bertokih in priprava dokumentacije za obnovo vrtca Delfino Blu v Hrvatinih. Po zaključku gradnje nove osnovne šole na Škofijah se letos začenja osem milijonov evrov vredna obnova objekta Collegio del Nobili, v katerem delujeta Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli z italijanskim učnim jezikom. Na področju sociale pa je po zaključku ureditve prostorov za programe Rdečega križa Koper načrtovana priprava dokumentacije za ureditev začasnih namestitev v okviru Obalnega doma upokojencev Koper v Hrvatinih.

Občina bo letos pristopila tudi k pripravi celostne prometne strategije, ki je podlaga za kandidaturo na razpisih celostnih teritorialnih naložb (CTN) in mobilnosti, k pripravi strategije na področju kmetijstva in k dopolnitvi lokalnega energetskega programa. Intenzivno bo nadaljevala pripravo OPN-ja s ciljem, da bo sprejet v letu 2024, okrepila bo dejavnosti na področju pospeševanja gospodarske iniciative z zasnovo tehnološkega stičišča, veliko pozornost pa namenja tudi področju socialnega varstva s podporo programom materialno ogroženih ranljivih skupin in s podporo programom javnih del. Občankam in občanom bo MOK tudi letos sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav, kjer kanalizacija še ni izgrajena, in kanalizacijskih priključkov v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran. Sofinancirala bo tudi ukrepe za izboljšanje bivalnega okolja zaradi vplivov Luke Koper in urejanje fasad v mestnem jedru in financirala akcijo odstranitve azbestnih kritin. Občina bo še naprej sofinancirala kulturne, športne, turistične, preventivno zdravstvene in druge programe ter spodbujala razvoj turizma, kmetijstva in gospodarstva.