Preglej vse novice

Zelena luč načrtu stanovanjskega sklada in letnemu programu športa

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprski občinski svet je na 3. redni seji včeraj poleg sprejetja 100,8 milijona evrov vrednega proračun za leto 2023 obravnaval še več pomembnih točk. Občinski svetniki so med drugim sprejeli poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOK za letos ter 5,5 milijona evrov težak letni program športa v Mestni občini Koper.

Letošnji občinski proračun je razvojno naravnan, saj več kot 44 milijonov evrov namenja naložbam. Poudarek je na razvoju podeželja, občina pa se bo letos lotila še nekaj večjih projektov, kot so ureditev kopališča Žusterna, izgradnja sončne elektrarne na Osnovni šoli Koper in sanacija garažne hiše na Krožni cesti.

Koprski občinski svetniki so poleg tega sprejeli predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada (JSS) MOK za leto 2023, ki za največja razvojna projekta predvideva izgradnjo soseske Nova Dolinska ter ureditev dodatne bivalne enote. Letos ob 2,3 milijona evrov prihodkov načrtujejo odhodke v višini 9,7 milijona evrov in s tem presežek odhodkov nad prihodki v višini 7,4 milijona evrov. Poleg znižanja sredstev na računih za nekaj več kot poldrugi milijon evrov se bo stanovanjski sklad v letu 2023 namreč zadolžil za 6,2 milijona evrov, kolikor bo potrebno za dokončanje naložbe v javna najemna stanovanja v soseski Nova Dolinska.

Poleg 2,7 milijona evrov po zastavno-posojilni pogodbi, sklenjeni s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (SSRS), je treba sem prišteti še 3,5 milijona evrov, ki jih bo JSS MOK skušal pridobiti pri komercialnih bankah ali SSRS. Dodatna zadolžitev bo potrebna, čeprav je koprski stanovanjski sklad lani za investicijo v sosesko Nova Dolinska pridobil skoraj 4,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz naslova načrta za okrevanje in odpornost, saj se bodo ta sprostila šele po zaključeni gradnji.

V sklopu projekta Nova Dolinska bosta JSS MOK in SSRS zgradila tri stolpiče s skupno 166 javnimi najemniškimi stanovanji, pri čemer je JSS MOK investitor v tretji stolpič s 75 neprofitnimi stanovanji.

Poleg tega bo JSS MOK letos nadaljeval projekt bivalnih enot, namenjen začasnemu reševanju stanovanjskih težav najbolj ogroženih skupin prebivalstva, ki ostanejo brez strehe nad glavo ali živijo v nevzdržnih razmerah. JSS MOK je za leto 2023 predvidel 50.000 evrov sredstev, s katerimi bo skušal pridobiti vsaj še eno bivalno enoto.

Člani občinskega sveta so sprejeli tudi predlog letnega programa športa v Mestni občini Koper za leto 2023, za izvedbo katerega bo mestna občina zagotovila 5,5 milijona evrov. Poleg sofinanciranja športnih programov, nabave opreme in investicijskega vzdrževanja, delovanja Javnega zavoda za šport in zavoda Bonifika ter izvedbe velikih športnih prireditev izstopajo nekatere naložbe.

Tako so predvidena sredstva za pristop k izdelavi dokumentacije za izvedbo nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu na koprski Bonifiki. Predvidoma marca se bo začela energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja na Škofijah. Prav tako letos bodo v urbanem športnem parku uredili t. i. pump track, v načrtu je tudi izdelava dokumentacije za centralno teniško igrišče na Bonifiki. Niti podeželje ne bo zanemarjeno, saj je letos predviden začetek ureditve Športnega parka Šmarje.

Svetnice in svetniki so na 3. redni seji sprejeli še predlog Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena v Mestni občini Koper in predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana sveta Javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovali člane sveta Ljudske univerze Koper in Vrtca Koper.