Preglej vse novice

MOK išče ponudnika za gostinsko dejavnost ob parku v Žusterni

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper z razpisom išče ponudnika za del parcele v neposredni bližini novega obmorskega urbanega parka med ustjem Badaševice in Žusterno za opravljanje gostinske dejavnosti. Izklicna cena letne uporabe javne površine znaša 23.919 evrov brez vključenega davka, zainteresirani ponudniki se lahko na razpis prijavijo do vključno 1. junija. 

Mestna občina Koper, ki območje med ustjem Badaševice in Žusterno preureja v urbani obmorski park, bo v neposredni bližini oddala v uporabo del nepremičnine za opravljanje gostinske dejavnosti, na kateri lahko bodoči uporabnik postavi premični ali nepremični gostinski objekt in uredi teraso. Občina del parcele v izmeri do 200 kvadratnih metrov oddaja za obdobje med 15. junijem 2021 in 30. majem 2023, z možnostjo podaljšanja do 15. maja 2025.

Izbrani ponudnik bo moral gostinsko dejavnost opravljati od maja do vključno meseca septembra vsak dan, po urniku, ki ga bo predhodno potrdil MOK. Za obratovanje tudi izven sezone, od meseca oktobra do vključno meseca aprila, mora ponudnik na lastne stroške pridobiti gradbeno dovoljenje in ustrezno razpolagalno pravico.

Letna izklicna uporabnina javne površine znaša 23.919 evrov brez vključenega davka. Za uporabo javne površine, na kateri bo terasa, mora uporabnik plačati tudi občinsko takso. Rok za oddajo ponudb je 1. junij. Komisija bo vse pravočasno prispele ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila na podlagi treh meril; ponujenega neto zneska za uporabo nepremičnine, idejne (celostne) podobe ureditve in ponujene gostinske ponudbe.

Ponudnik mora prijavi na razpis priložiti idejno rešitev končne ureditve dela parcele, ki je predmet uporabe, videza objekta in terase. Ponudbi mora biti priloženo tudi dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 10.000 evrov. Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila pošljejo po elektronski pošti na naslov tajnistvo.UGDOP@koper.si s pripisom »posebna uporaba dela parcele 6515/2 k. o. 2606 Semedela«, do vključno 29. maja.

 

Razpisna dokumentacija je tukaj.