Preglej vse novice

MOK občanke in občane vabi k dejavni vključitvi v drugo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN-ja

Kategorija: OPN
Datum objave:

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je danes medijem predstavil drugo javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN), ki se bo zaključila 30. junija. Javni obravnavi bosta 6. in 11. junija. Župan občanke in občane vabi, da se aktivno vključijo v obravnavo dopolnjenega osnutka.

Javna razgrnitev bo potekala do vključno 30. junija. V tem času bo gradivo razgrnjeno v avli občinske uprave Mestne občine Koper in na spletni strani Mestne občine Koper. Javnost lahko v času javne razgrnitve na spletni strani poda pripombe in predloge na prikazane spremembe razgrnjenega gradiva.

Poleg tega bo ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 12. ure ter ob sredah od 8. do 12. in od 14. do 17. ure v avli upravne stavbe Mestne občine Koper in na Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora na razpolago uslužbenec za pomoč občankam in občanom pri vpogledu v razgrnjeno gradivo ter pri oddajanju pripomb in predlogov na spletnem portalu. Občanke in občani lahko pripombe podajo tudi po navadni in elektronski pošti.

Prav tako sta predvideni dve javni obravnavi, in sicer v četrtek, 6. junija 2024, ob 18. uri in v torek, 11. junija 2024, ob 18. uri v dvorani sv. Frančiška v Kopru. V tem čas bo parkiranje v Parkirni hiši Sonce brezplačno. Vsak uporabnik bo sicer moral ob vstopu v parkirno hišo prevzeti parkirni listek, vendar pa mu ob izhodu ne bo treba plačati parkirnine. Po zaključku druge javne razgrnitve se bo občina znova opredelila do pripomb in predlogov, nato pa predlog OPN-ja poslala v potrditev nosilcem urejanja prostora.

OPN določa ključne cilje in vizijo prostorskega razvoja občine, prostor pa obravnava celovito, zato je Mestna občina Koper k pripravi tega dokumenta pristopila načrtno, strateško, s poudarkom na vključevanju javnosti in ključnih deležnikov.

Mestna občina Koper je v dopolnjeni dokument vključila sprejemljive pripombe in predloge, ki jih je prejela v času prve javne razgrnitve, nekatere predloge krajevnih skupnosti in rezultate prostorsko-planerskih delavnic, ki so potekale v Škofijah, Bertokih in Dekanih. Vključene spremembe so v skladu z načeli prostorskega načrtovanja in nimajo negativnih vplivov na okolje ter na družbeni razvoj.

Na osnovi pripomb in ponovnega skrbnega tehtanja javnega ter zasebnega interesa so območja izvzemov stavbnih zemljišč glede na prvo javno razgrnitev delno spremenjena.

»OPN je osnova za nadaljnje urejanje našega skupnega prostora, kakovostnih pogojev življenja in bistveno prispeva tudi k blaginji občank in občanov Mestne občine Koper,« je poudaril Bržan ter občanke in občane povabil k aktivnemu sodelovanju v obravnavi dopolnjenega osnutka OPN.

Vsi dokumenti in informacije o tem, kako se lahko občanke in občani vključijo v postopek javne obravnave so na voljo na spletnem mestu https://www.koper.si/obcina/obcinski-prostorski-nacrt-mestne-obcine-koper/druga-javna-razgrnitev/.

Foto: MOK