Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

MOK podeljuje koncesijo zdravniku družinske medicine

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprska občina je prejšnji konec tedna objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja. Novo izbrani družinski zdravnik bo nadomestil upokojenega zdravnika družinske medicine, rok za prijavo na razpis je petek, 29. januar, do 10. ure.

Mestna občina Koper je razpisala pogoje za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine. V sklopu ambulante družinske medicine bo moral izbrani interesent vzpostaviti referenčno ambulanto družinske medicine, in sicer mora zdravnika in medicinsko sestro oziroma zdravstvenega tehnika spremljati tudi diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik.

Postopek podelitve koncesije zdravniku družinske medicine bo vodila tričlanska komisija, ki jo je s sklepom imenoval koprski župan Aleš Bržan. Merila za izbor koncesionarja, ki bo prejel koncesijo za določen čas 15 let z možnostjo podaljšanja, so delovna doba opravljanja dejavnosti družinske medicine, dostopnost lokacije in drugih storitev ter ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej).

Interesenti bodo morali za pridobitev koncesije izpolnjevati več pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna na: https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-podelitev-koncesije-za-opravljanje-javne-zdravstvene-sluzbe-na-primarni-ravni-na-podrocju-druzinske-medicine-v-mestni-obcini-koper/.

Rok za prijavo na javni razpis je petek, 29. januar, do 10. ure, javno odpiranje ponudb bo uro zatem v prostorih koprske občinske uprave na Verdijevi ulici 10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 30 dni po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstvenih dejavnostih.

Foto: barcelona-home.com