Preglej vse novice

Na javni dražbi atraktivne lokacije v Premančanu in Sv. Antonu

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo na drugi letošnji javni dražbi prodajala 20 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Še vedno išče kupce za več gradbenih parcel, med katerimi je na tokratnem naboru tudi nekaj novosti, in sicer dva nepremičninska sklopa v Premančanu in kar 2.293 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Sv. Antonu. Javna dražba bo v četrtek, 21. marca.

V Premančanu, v ureditvenem območju za poselitev, občina prodaja dva nepremičninska sklopa oziroma nepozidani stavbni zemljišči. Izklicna cena za nepremičnini v skupni izmeri 828 kvadratnih metrov znaša 120.578 evrov, za 740 kvadratnih metrov veliki nepremičnini pa 100.545 evrov.

2.293 kvadratnih metrov veliko nepozidano stavbno zemljišče je v večji meri znotraj območja za poselitev, v manjšem delu pa na območju vaškega jedra v naselju Dvori, znotraj območja varovanja kulturne dediščine, zaradi česar bo lastnik pred gradnjo moral pridobiti kulturnovarstvene pogoje in mnenje. Občina nepremičnino prodaja po izklicni ceni 314.140 evrov.

Na Zgornjih Škofijah je za 199.778 evrov na prodaj stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom v dveh etažah s čudovitim pogledom na Koper in Koprski zaliv, v Bertokih pa je na odlični lokaciji za 129.000 evrov še vedno na voljo dvosobno stanovanje s kletjo v večstanovanjski stavbi.

Celoten seznam nepremičnin, ki jih je občina uvrstila na marčevsko javno dražbo, skupaj s podatki o velikosti, ceni in značilnostih, je dostopen na spletni povezavi. V izklicnih cenah ni vštet davek na dodatno vrednost oz. dvoodstotni davek na promet nepremičnin. Zainteresirani za posamezne nepremičnine morajo varščino vplačati najpozneje do vključno ponedeljka, 18. marca.

Javna dražba bo v četrtek, 21. marca, ob 10. uri v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10.

Foto: MOK