Preglej vse novice

Na razpis za sredstva za izvajanje omilitvenih ukrepov prispelo več kot 250 vlog

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v letošnjem proračunu zagotovila 400 tisoč evrov, ki jih bo upravičencem razdelila do konca leta. Strokovna komisija bo vsebinsko pregledala in ovrednotila več kot 250 prispelih vlog in do konca junija oblikovala prednostno listo upravičencev.

Na javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 je pravočasno prispelo več kot 250 vlog. Približno polovica vlog se nanaša na obnovo stavb najožjega pasu od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, druga polovica pa na obnovo objektov v ožjem pasu do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice. V večji meri gre za zamenjavo stavbnega pohištva, obnovo fasadnega ometa in izolacijo strešne ali podstrešne konstrukcije, le nekaj pa je takih, ki predvidevajo celovito obnovo stanovanjske enote.

Strokovna komisija bo vse vloge najprej vsebinsko pregledala in ustrezno ovrednotila. Nato bo oblikovala prednostno listo, ki jo bomo objavili predvidoma v drugi polovici junija.  V proračunu za leto 2020 je Mestna občina Koper za ta namen zagotovila 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe.

Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stanovanjske površine, večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka, namestitev klimatske naprave in posaditev ustreznih sredozemskih zimzelenih grmovnic in dreves.