Preglej vse novice

Nevi Zajc naziv častne občanke MOK, občinski priznanji Janku Severju in Društvu prijateljev glasbe

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprski občinski svet je na današnji seji na predlog župana Aleša Bržana podelil naziv častne občanke dolgoletni novinarki Nevi Zajc. Občinski svet je sprejel tudi sklep o podelitvi najvišjih občinskih priznanj. Priznanje 15. maj bo prejel Janko Sever, Priznanje z veliko plaketo pa Društvo prijateljev glasbe.

Na 5. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper so svetnice in svetniki med drugim odločali o predlogih za podelitev priznanj Mestne občine Koper in naziva Častni občan Mestne občine Koper ter o predlogih Zaključnega računa Proračuna Mestne občine Koper, Odloka o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper in Odloka o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Koper in Občine Ankaran za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, javnih zavodih in javnih skladih.

Častna občanka Mestne občine Koper bo na predlog župana Aleša Bržana postala dolgoletna urednica kulturnega programa na Radiu Koper Neva Zajc, ki je z vsestranskim delovanjem na področju kulture mestu Koper posvetila vso svojo ustvarjalno energijo. Med drugim je bila pobudnica ter soustanoviteljica festivala Primorski poletni festival, je predsednica Društva Primorski poletni festival in predsednica frankofilskega Društva Peter Martinc.

Domoljub, ljubitelj slovenske Istre in Bržanije, glasbeni entuziast in pesnik Janko Sever bo ob občinskem prazniku dobil Priznanje 15. maj za svoje večletno prizadevanje za izgradnjo nove železniške proge med Divačo in Koprom, skrb za kakovostno bivalno okolje vseh krajank in krajanov ter aktivno udejstvovanje v projektih, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Priznanje z veliko plaketo pa bo prejelo Društvo prijateljev glasbe za oblikovanje in uveljavljanje glasbene identitete, razvoj ponudbe in kakovosti kulturnih vsebin v lokalnem okolju, izobraževanje mladih glasbenikov in pomemben prispevek k širjenju kulturne zavesti v Mestni občini Koper ter širše. V 60 letih delovanja je društvo samo v sklopu rednih koncertnih sezon priredilo več kot 860 koncertov.

Svetnice in svetniki so v prvem branju podprli tudi predlog odloka o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper kot tudi predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa MOK in Občine Ankaran za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, javnih zavodih in javnih skladih.

Skladno z zakonom o lokalni samoupravi se ustanoviteljske pravice in obveznosti MOK uredijo tako, da postane ustanoviteljica in prevzame pravice ter obveznosti do javnih zavodov, ki opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati na njenem območju. V ostalih primerih postane MOK soustanoviteljica po kriteriju števila prebivalcev, in sicer 94,05-odstotna soustanoviteljica, medtem ko je delež Občine Ankaran 5,95-odstoten.

Nov skupni organ koprske in ankaranske občine, imenovan Svet ustanoviteljic javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov Mestne občine Koper in Občine Ankaran, bo po predlogu odloka imel sedež v Kopru, sestavljala pa ga bosta župana obeh občin, ki se bosta vsako leto izmenjala v vlogi predsednika sveta.

Svetniki so na današnji seji med drugim sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2022 in se seznanili s poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2022 ter potrdili  spremembe pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana ter drugih organov Mestne občine Koper in o povračilih stroškov. Seznanili so se še s poročili o delu Gasilske brigade Koper in Medobčinske uprave Istre ter o izvajanju programa projekta Koper – zdravo mesto za leto 2022.