Preglej vse novice

Občina išče izvajalca za obnovo ceste Kastelec–Socerb

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila Javno naročilo za investicijsko-vzdrževalna dela na cesti Kastelec–Socerb, ki vodi skozi vas Kastelec, zainteresirani morajo ponudbo oddati najkasneje do 9. 8. 2021 do 10. ure. Po novi cesti bi občanke in občani lahko vozili predvidoma spomladi.

Koprska občina z javnim naročilom išče izvajalca investicijsko-vzdrževalnih del na dotrajani cesti Kastelec–Socerb. Obstoječe asfaltno vozišče je namreč poškodovano, voziščna konstrukcija dotrajana, cesta je široka približno šest metrov, bankine so neutrjene in spremenljive širine, prav tako ni ustrezno urejeno odvodnjavanje. Poleg tega obstoječa cesta nima pločnika, avtobusno postajališče je neurejeno, cestna razsvetljava pa neustrezna. Zainteresirani morajo ponudbo oddati najkasneje do 9. 8. 2021 do 10. ure, in sicer prek sistema e-JN.

Izbrani izvajalec bo v sklopu del na novo preplastil 715-metrski odsek ceste. Cesto bo razširil z dodatnim pločnikom v širini 1,50 metra, uredil dve avtobusni postajališči izven cestišča, prečkanje ceste pred postajališči pa omogočil s hitrostnima ovirama s prehodom za pešce. Delavci bodo uredili vse cestne priključke in ustrezno odvodnjavanje, obnovili dotrajane prepuste, jaške in cevi meteorne kanalizacije ter zamenjali prometno signalizacijo, nova bo tudi javna razsvetljava.

Mestna občina Koper bo v sklopu investicije, postavila še nov ekološki otok, ki bo primeren za šest 1.100-litrskih zabojnikov, in poskrbela za primerno ozelenitev.