Preglej vse novice

Občina podaljšala prijavne roke še nekaterim javnim razpisom

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je že pred dnevi podaljšala prijavne roke določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, zdaj je to storila še za razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem.

Občina bo prijave na Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb, v okviru katerega občina išče najemnika za štiri manjše poslovne prostore v pritličju treh poslovno-stanovanjskih stavb v središču mesta Koper, zbirala do srede, 22. aprila, do 12. ure. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 23. aprila, ob 11. uri, v sejni sobi v pritličju občinske uprave Mestne občine Koper in bo javno. Poslovne prostore si bo možno ogledati od 30. marca do 22. aprila.

Občanke in občane obveščamo tudi o spremembi roka za vplačilo varščine za nepremičnine, ki jih je Mestna občina Koper uvrstila na javno dražbo. Zainteresirani morajo varščino vplačati najkasneje tri dni pred začetkom dražbe oziroma do vključno 20. aprila. Javna dražba se bo v prostorih koprske občinske uprave vršila v petek , 24. aprila, od 10. ure dalje. Ob 10. uri bo dražba nepremičnin pod zaporednimi številkami od 1 do 5, ob 10.20 za nepremičnine pod zaporednimi številkami od 6 do 10, ob 10.40 pa za nepremičnine pod zaporednimi številkami od 11 do vključno 16.

Javni razpisi in objave, vključno s spremembami, so objavljeni na https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/.