Preglej vse novice

Od danes velja začasna prepoved gibanja in zbiranja ljudi

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Od danes, 20. marca, dalje je v veljavi prepoved zbiranja, gibanja in zadrževanja na javnih površinah. Vlada je v odloku predvidela tudi nekaj izjem, med njimi so dostop do službe, lekarne, zdravstvenih in drugih ključnih storitev ter dostop do trgovin z živili in nujnimi potrebščinami.

Vlada RS je Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih sprejela, saj se številni državljani niso držali priporočil in so sončne dneve izkoristili za druženje na prostem.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe, ob upoštevanju ohranjanja varnostne razdalje do drugih oseb pa ne velja niti za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
 • dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
 • dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je dovoljen tudi za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, če je mogoče zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, in skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Odlok velja do preklica, predvidene globe za kršitelje se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.