Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občina podelila priznanja ob občinskem prazniku in imenovala častnega občana

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je letošnji občinski praznik obeležila z virtualno svečano sejo, na kateri je podelila najvišja občinska priznanja in nagrade. Ob tej priložnosti je župan Aleš Bržan priznanja za leto 2020 izročil Ingrid Celestina, dr. Mileni Bučar Miklavčič in publikaciji Svetilnik, za leto 2021 pa Stevu Vujiću, Jasni Čebron in Moto klubu Kondor. Po 14 letih je Občinski svet Mestne občine Koper imenoval tudi častnega občana, in sicer dr. Salvatorja Žitka.

Občanke in občane je ob občinskem prazniku nagovoril tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in se spomnil minulega leta: »Ni bilo enostavno in še vedno moramo živeti s številnimi omejitvami, a si vseeno lahko že čestitamo, da smo s skupnimi močmi in odrekanji skupnost obvarovali pred najhujšim. Obvarovali smo življenja. V dobrem letu, odkar je virus vdrl v naša življenja, smo izgubili le enega občana z boleznijo Covid-19, kar nas postavlja za zgled celi Evropi. Naše orožje v tej bitki je bila disciplina, a zmagale so naše vrednote. Samozavest, solidarnost, delavnost. Preživeli smo, ker živimo v dobri, zdravi in trdni občini.« Spomnil je, da je občina kljub vsem izzivom epidemije zabeležila veliko pomembnih dosežkov. Pravkar se zaključuje gradnja nove parkirne hiše Belveder pod Muzejskim trgom, začela se bo gradnja garažne hiše Sonce za objektom Barka ob Ferrarski ulici, gre za dva projekta s katerima bo mestno jedro pridobilo skoraj tisoč novih parkirnih mest. Novo razsežnost v Koper vnaša tudi obmorski park med ustjem Badaševice in Žusterno, nad garažno hišo poteka gradnja novega parka, mladi so dobili težko pričakovani skate park. »Postopno, a sistematično zmanjšujemo razvojni razkorak med mestom in podeželjem. Dejstvo, da v Kopru v preteklosti nismo namenjali dovolj pozornosti infrastrukturi podeželja, je ponekod povzročilo zelo zaskrbljujoče razmere. Zato tudi devet novo obnovljenih cestnih odsekov v zadnjem letu še ne pomeni, da si smemo oddahniti. Veliko dela nas še čaka, ne le na cestnem, tudi na kanalizacijskem omrežju podeželja. Tako bomo še letos začeli s finančno najbolj zahtevnim projektom mandata, z izgradnjo kanalizacije v Bertokih, Hrvatinih in na Škofijah,« je še povedal in izpostavil pospešeno reševanje stanovanjske stiske občank in občanov. Poleg obnovljene in dograjene šole v Marezigah občina zdaj dograjuje še prizidek k osnovni šoli v Semedeli, na Škofijah pa bo zrasla povsem nova šola.

V filmu Koper praznuje je osrednja pozornost namenjena nagrajenkam in nagrajencem, ki jih je župan Bržan obiskal v njihovem okolju. Najvišjo občinsko nagrado, Priznanje 15. maj, sta prejela Ingrid Celestina za leto 2020 in Stevo Vujić za leto 2021. Celestina je priznanje prejela za izjemen prispevek k ohranjanju in negovanju kulturne dediščine slovenske Istre, njenega narečja in pisane besede ter za pomemben prispevek pri širjenju in ohranjanju knjižne kulture, Vujić pa za izjemen prispevek na kulturnem in družbenem področju, tako pri ohranjanju istrske tehniške in kulturne dediščine kot pri večanju prepoznavnosti Mestne občine Koper.

Priznanji z veliko plaketo za leto 2020 sta prejela dr. Milena Bučar Miklavčič za izjemno znanstvenoraziskovalno delo in prispevek k poznavanju oljk, ekonomski prodornosti in kakovostni razpoznavnosti slovenskega oljčnega olja ter za uspešno uveljavljanje prepoznavnosti (slovenske) oljkarske panoge v mednarodnem prostoru in Publikacija za mlade zanesenjake Svetilnik za pomemben prispevek k spoznavanju in širjenju gledališke, dediščinske in umetnostne vsebine obalnih mest in zaledja med učenci drugega triletja osnovnih šol.

Priznanji z veliko plaketo za leto 2021 sta šli v roke Jasni Čebron za velik prispevek k dvigu bralne kulture in širjenju istrske slovenske književnosti ter izjemen doprinos h kulturni podobi Mestne občine Koper in Moto klubu Kondor za humanitarno in dobrodelno udejstvovanje znotraj in izven meja Mestne občine Koper ter pomemben prispevek pri ozaveščanju mladih o pomenu prometne varnosti.

Po 14 letih je Mestna občina Koper dobila novega častnega občana, in sicer dr. Salvatorja Žitka, ki si je naziv zaslužil za pomemben doprinos na področju raziskovanja zgodovine Kopra in Istre, za širjenje znanstvenih spoznanj in vsestransko prizadevanje za sožitje in sodelovanje ljudi različnih narodnih pripadnosti.

Ob občinskem prazniku je občanom čestital tudi podžupan Mario Steffè, ki je v svojem pozdravu posebej izpostavil problematiko kulturne sfere in izrazil solidarnost kulturnim delavcem in ustvarjalcem, ki hudo občutijo trenutno krizo: »Consentitemi inoltre in veste di operatore culturale, di esternare la mia solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi del comparto culturale della nostra città, che in questo lungo periodo hanno dovuto impegnarsi per mantenere viva una produzione in campo culturale, sebbene in altri termini e in altre forme, privati in parte o del tutto del conforto del pubblico. Siamo coscienti di quanto la scuola, la cultura e le attività sociali costituiscano il necessario compendio degli interessi in campo economico per uno sviluppo equilibrato e responsabile del territorio.« Med drugim je poudaril, da so kljub razmeram v italijanski narodni skupnosti realizirali vse programe: »In questi momenti di crisi, selezione delle risorse e diversa razionalità d’intervento sono i gruppi sociali più deboli ed esposti a correre il maggior pericolo di venir trascurati. La Comunità nazionale italiana, in quanto espressione di minoranza, figura tra le componenti esposte a tali rischi. Ci conforta il fatto che nell’anno di crisi che ci lasciamo alle spalle siano stati realizzati tutti i programmi e gli investimenti previsti, il che dimostra anche un rassicurante atteggiamento di responsabilità, solidarietà ed efficienza da parte della Comunità nazionale italiana.«

Občina je film Koper praznuje posnela na različnih lokacijah, pri programu sta sodelovala lokalna orkestra Pihalni orkester Marezige in Bend-it! Orchestra, voditeljske niti je prepletala Lorella Flego. Film si lahko ogledate na https://youtu.be/kAMsGiBKb3w.