Preglej vse novice

Občina poziva k skupni akciji dezinsekcije

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Po uspešno izvedeni obvezni deratizaciji in dezinsekciji javnega kanalizacijskega omrežja še pred začetkom letošnjega poletja bo Mestna občina Koper v naslednjih dneh postopek dezinsekcije ponovila. Visoke temperature in sušna obdobja so namreč zelo ugodni za razmnoževanje različnih organizmov, ki jih lahko zatremo le s skupnimi močmi. Občina zato poziva vse občanke in občane, da se pridružijo tokratni akciji in postopek dezinsekcije izvedejo tudi v stanovanjskih blokih in zasebnih objektih.

Dezinsekcija, ki jo bo izvajal izbrani izvajalec, družba Radit, d. o. o., bo v prvi fazi opravljena na območju Olma (13. in 14. julija), Žusterne (15., 16. in 17. julija) in v Šalari (18. julija), saj so se ob rednem izvajanju gospodarske javne službe ta območja izkazala kot bolj problematična. Po potrebi bo dezinsekcija opravljena tudi na drugih območjih.

Ker so kanalizacijski jaški pogosto na zasebnih zemljiščih (dvorišča, atriji, skupni prostori večstanovanjskih objektov), Mestna občina Koper občane prosi, da pred izvedbo postopkov te površine izpraznijo in tako izvajalcu omogočijo nemoten dostop do jaška. Ob tem občane poziva, da se pridružijo akciji in dezinsekcijo v tem času izvedejo tudi v stanovanjskih blokih in zasebnih objektih, saj bo uspešna le, če bo sočasno opravljena na celotnem območju.

Občane poziva tudi k sprotnemu obveščanju glede pojava glodavcev in insektov ob/v javnem kanalizacijskem omrežju. Prioritetna mesta izvedbe deratizacij in dezinsekcij se namreč določajo glede na prijave občanov v tekočem letu. Ob tem jih znova opozarja, naj odpadne hrane nikar ne mečejo v stranišča oziroma odtoke, ampak jih pravilno ločene odvržejo med biološke odpadke.