Preglej vse novice

Koprska občina ureja infrastrukturo v zaledju

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Tudi v vročih poletnih dneh Mestna občina Koper pospešeno ureja ceste, podporne zidove in parkirišča ter površine za pešce v zalednih krajih občine. Nekatere naložbe so se pravkar sklenile, druge bodo pod streho do začetka novega šolskega leta.

Občina je že zaključila sanacijo ploščadi pred Krajevno skupnostjo Črni Kal. Delavci so obnovili poškodovano cestišče in površino na novo asfaltirali, prav tako so razširili dovoz in za potrebe KS zarisali še štiri parkirna mesta. V kratkem se bo končala tudi sanacija podpornega zidu v središču Črnega Kala, katere vrednost znaša 27.439,92 evra.

Gradbeni stroji bodo še dva tedna brneli v Kampelu, kjer občina na en kilometer dolgem odseku sanira manjše, lokalne poškodbe cestišča. Ob tem tudi preureja hitrostne ovire, ki bodo odslej bolj varne. Vrednost projekta, ki ga bodo zaključili v kratkem, je približno 45.000 evrov.

Mestna občina Koper bo jeseni v Rakitovcu uredila javno cesto do čistilne naprave. Delavci bodo sanirali tudi številne manjše poškodbe na podpornih zidovih in postavili varnostne ograje. Občina je trenutno v postopku javnega razpisa za izbiro izvajalca. Vrednost naložbe je približno 80.000 evrov.

Po lanskoletni sanaciji ceste Sv. Anton–Potok, ki je zajemala obnovo najbolj dotrajanega odseka, bo v drugi polovici julija zaključena preplastitev zgornjega dela omenjene ceste. V okviru naložbe, ki znaša nekaj manj kot 43.000 evrov, poteka tudi sanacija in asfaltiranje makadamske dostopne ceste v Potoku. Ta je zaradi naklona terena ob deževju težko prevozna.

V načrtu je tudi ureditev ekološkega otoka s parkirišči v Šmarjah. Otok bo vseboval urejene zabojnike za ločevanje odpadkov in novo transformatorsko postajo. Na željo vaščanov naj bi delavci staro transformatorsko postajo preuredili v razgledni stolp. Hkrati pa bo občina uredila tudi nekaj parkirnih mest tik ob ekološkem otoku.

Koprska občina bo z ureditvijo pločnika in prehoda za pešce v Gračišču poskrbela za večjo varnost učencev. Ob tem bodo poskrbeli tudi za asfaltiranje parkirišča ob lokalni cesti, na katerem bodo zarisali približno 25 parkirnih mest. Uvedba v delo bo predvidoma avgusta, če bo vse šlo po načrtih, bo zaključek investicije v vrednosti 25.000 evrov še pred prvim dnem novega šolskega leta.

Gradbeni stroji bodo kmalu na delu tudi v Pradah, kjer bo občina uredila parkirišče, in sicer v dveh delih. Gre za makadamski parkirišči ob in nad igriščem. Delavci bodo parkirišči asfaltirali in zarisali od 40 do 50 parkirnih mest. Naložbo v vrednosti 37.000 evrov bodo sklenili še pred koncem poletja.