Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občina prejela 361 projektnih predlogov

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Včeraj, 29. septembra, se je iztekel rok za oddajo predlogov projektov za participativni del proračuna za leto 2020, ki ga je Mestna občina Koper v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido začela izvajati 9. septembra letos. Prispelih predlogov, ki so jih občanke in občani oddali pravočasno, je 361 – proučila jih bo posebna komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami občine in jih nato dala na glasovanje občankam in občanom.

 

Občina je k projektu participativnega proračuna pristopila v želji občanke in občane čim bolj vključiti v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, s tem pa izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev in kakovost življenja v občini. Z zbiranjem predlogov je začela 9. septembra, do roka jih je prejela 361. »To je odličen rezultat, ki priča o tem, da so ljudje žejni in lačni soodločanja oziroma podajanja predlogov o tem, kaj bi se lahko v njihovi lokalni skupnosti izboljšalo. Vesel sem, da smo se lotili tega projekta, še veliko bolj pa bom zadovoljen, ko bomo začeli projektne predloge tudi uresničevati,« je danes medijem dejal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Vse predloge bo pregledala in proučila strokovna komisija in izbrala tiste, ki ustrezajo postavljenim merilom in so izvedljivi v letu 2020.

Čeprav se je rok za oddajo projektnih predlogov iztekel šele včeraj, je komisija že začela z delom, je povedal njen predsednik Borut Jerman. Med prejetimi predlogi je približno 30 odstotkov takih, ki jih bodo neposredno dali na glasovanje, približno tolikšen je tudi odstotek predlogov, ki jih bodo zavrnili, saj so prazni, neustrezni ali pa njihova vrednost presega 20 tisoč evrov. Določene predloge je treba še dodelati, zato bodo v naslednjih dneh predlagatelje pozvali k dopolnitvi.

Podobno kot župan je tudi Jerman zadovoljen nad številom prispelih projektnih predlogov: »Ljudje so razumeli, da je to dobrodošel poskus povezovanja in vzpostavljanja dialoga med občankami in občani ter da je pomembno določiti skupne prioritete, ki bodo imele več možnosti za izglasovanje.«

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 21. do 27. oktobra 2019, do 24. ure, na povezavi http://www.predlagam-odlocam.koper.si/ in osebno na vložišču MOK ali na sedežu krajevne skupnosti. »Vsak, ki bo želel glasovati, bo moral najprej izbrati območje, ki pa ni nujno tisto, v katerem živi. Znotraj tega območja bo glasoval za projekte do skupne vrednosti 80 tisoč evrov,« je še pojasnil Jerman.

Na podlagi glasovanja bodo sestavili prednostni seznam projektnih predlogov. Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leto 2020, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.