Preglej vse novice

Včeraj je zasedal koprski občinski svet

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprski občinski svetniki so na včerajšnji seji prižgali zeleno luč za ponovno obuditev nagrade Alojza Kocjančiča, soglasni so bili tudi glede predlaganih sprememb Odloka o zazidalnem načrtu Ob Šmarski v Kopru in vključitvi skate parka v načrt razvojnih programov koprske občine za obdobje od 2019 do 2022.

 

Potem ko so občinski sveti občin Izola, Piran in Ankaran tudi v drugem branju sprejeli Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, so včeraj predlog soglasno podprli tudi koprski občinski svetniki. Vse štiri občine slovenske Istre bodo nagrado podeljevale za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru, in sicer vsaki dve leti.

Svetniki so si bili enotni, predlog so podprli z 29 glasovi, tudi glede predlagane spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Ob Šmarski v Kopru, ki je osnova za izpeljavo celovite obnove in rekonstrukcije odseka Šmarske ceste, od nadvoza čez hitro cesto do obstoječe tripasovnice pri Ford Novi. Projekt bo občina kot naročnik skupaj s sofinancerji izvajala fazno, najprej bo reševala krožišče v Šalari, ki ga bo preuredila v izvennivojsko vkopano krožišče (v kesonu). Začetek del prve faze je predviden konec leta 2020. V naslednji fazi sledita gradnja nadvoza čez na novo zgrajeno krožišče Inde in priključnih krakov na hitro cesto, ki bodo v največji meri ločili tranzitni promet od lokalnega, ter navezava Šmarske ceste od krožišča pri Mercatorju na obstoječo tripasovnico pri Ford Nova.

Občinski svet je na včerajšnji seji sprejel tudi nov Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper. Ta predvideva tri nove, samostojne organizacijske enote, in sicer Službo za občinski svet in krajevne skupnosti, Službo za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje ter Službo za notranjo revizijo, ki bo samostojna in neodvisna organizacijska enota, podrejena neposredno županu. V okviru občinske uprave bodo oblikovali tudi novo Službo za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, ki bo razdeljena na Občinski inšpektorat, Mestno redarstvo in Oddelek za zaščito in reševanje. Odlok obeta spremembe tudi na področju organizacije posameznih uradov. Urad za družbene dejavnosti in razvoj bo po novem Urad za družbene dejavnosti, ki bo pokrival tudi področje turizma. Sedanji Urad za gospodarske službe in promet se bo preoblikoval v Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet ter bo dodatno pokrival področje okolja in gospodarstva. Predvidena je tudi združitev Urada za nepremičnine in Urada za okolje in prostor v skupni Urad za prostorski razvoj in nepremičnine ter vzpostavitev Sekretariata občinske uprave, pod okrilje katerega bodo združene kadrovske in pravne zadeve, splošno tehnične zadeve ter javna naročila. Urad za finance in računovodstvo ter Služba za investicije ostajata samostojni organizacijski enoti.

Poleg tega namerava Mestna občina Koper v okviru nove organizacije področju kulture in turizma dati večji poudarek, in sicer z ustanovitvijo samostojnega zavoda, ki bi poleg kulture in turizma pokrival še področje mladine. Večji bo tudi poudarek izvajanju dvojezičnosti in spoštovanju pravic italijanske narodne skupnosti, katerih naloge aktivneje prevzema Kabinet župana, ki bo v prihodnje zadolžen tudi za strateško načrtovanje in razvojne projekte.

S potrditvijo sklepa o dopolnitvi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje od 2019 do 2022 so člani občinskega sveta prižgali zeleno luč za projekt Skate park Koper, velikosti 600 kvadratnih metrov, ki ga namerava občina urediti na območju Bonifike. V teku so že geomehanske raziskave terena, občina bo letos pridobila tudi vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo. Na podlagi ocenjene vrednosti bo projekt uvrstila v proračun za prihodnje leto, z gradnjo bo začela predvidoma začetek leta 2020.

Svetniki so včeraj soglasno potrdili imenovanje revizorja za poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada za obdobje od 2019 do 2021, medtem ko poslovnega in finančnega poročila za leto 2018 ter predloga rebalansa finančnega načrta za tekoče leto niso podprli.

Na osmi redni seji je občinski svet s funkcije člana sveta zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini razrešil Sandija Toškana, na njegovo mesto pa imenoval Anamario Udovič, potrdil je tudi nove člane sveta zavoda Zdravstveni dom Koper, in sicer Katjo Pišot Maljevac, dr. Danijela Starmana, Jano Tolja, Stanislava Mahneta, Erika Ražmana, Ano Ugrin in Tino Mojškerc.