Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občina ustavila postopek izbire in objavila nov razpis za najem kavarne Loggia

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je v začetku tedna sodelujoče obvestila o ustavitvi postopka izbire najemnika za kavarno Loggia. V novem razpisu, ki ga je objavila včeraj, je na novo opredelila pogoje za sodelovanje in s tem zagotovila, da se za najem Loggie lahko potegujejo le izkušeni gostinci.

Ker Mestna občina Koper želi, da bi kultno mestno kavarno upravljal izkušen gostinec z dolgoletnimi izkušnjami in jasno začrtano podjetniško zgodbo, ki bo oživila in na novo ovrednotila osrednji del koprskega mestnega jedra, je v začetku tedna ustavila postopek izbire najemnika za kavarno Loggia. Med postopkom se je namreč v delu, ki se nanaša na reference ponudnika in opis predvidene investicije v prostor, izkazala potreba po natančnejši opredelitvi pogojev za sodelovanje, zato se je Mestna občina Koper odločila, da razpis ponovi. Na prvi razpis za oddajo kavarne Loggia sta sicer prispeli dve ponudbi.

Izklicna cena za najem 317,66 kvadratnega metra velikega poslovnega prostora na osrednjem mestnem trgu ostaja nespremenjena, in sicer 2.600 evrov, pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Rok za prijavo se izteče 28. julija, ob 12. uri. Prijavitelji morajo po novem ponudbi priložiti dokazilo o najmanj triletnem neprekinjenem delovanju v gostinski dejavnosti in izpis prometa iz dejavnosti za zadnji dve leti, poleg tega mora imeti ponudnik bonitetno oceno najmanj 6 po pravilih Basel II.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, za usposobitev prostora bo moral izbrani ponudnik zagotoviti lastna finančna sredstva, medtem ko bosta morebitna vlaganja, ki bodo povečala gradbeno vrednost prostora, novi najemnik in Mestna občina Koper urejala z aneksom k najemni pogodbi. Novi razpis določa, da prijavitelj ponudbi priloži opis nameravane investicije in terminski plan izvedbe ter datum začetka opravljanja dejavnosti.

Poleg ponujene cene bodo morali interesenti v ponudbi opredeliti tudi vsebino programa, ki ga bodo izvajali. Pogoji, ki jih bodo morali izpolniti, so enaki kot v prejšnjem razpisu, bodoči najemnik bo moral v sodelovanju z drugimi lokalnimi ponudniki organizirati različne prireditve in dogodke, kot so glasbeni, degustacijski, literarni in drugi tematski večeri. Obratovalni čas bo moral prilagoditi času prireditev, ki se bodo izvajale v bližini, sodelovati na prireditvah, ki jih v neposredni bližini organizirata oziroma sofinancirata Mestna občina Koper ter Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, sodelovati z združenjem trgovcev Zavod Koper Otok in se vključevati v druge skupne promocijske aktivnosti in projekte, ki so pomembni za razvoj in nadgradnjo ponudbe v mestnem jedru. Izbrani najemnik bo moral o izvedbi teh aktivnosti Mestni občini Koper poročati dvakrat letno.

Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na telefonski številki 05 6646 375 (Jana Živec) ali 05 6646 286 (Patricija Butinar Griparič).

Rok za prijavo je 28. julij, do 12. ure, ponudb, ki bodo prispele po tem roku, občina ne bo upoštevala. Vse prispele ponudbe morajo biti zaprte in pravilno označene ter morajo vsebovati vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilo o vplačani varščini za resnost ponudbe. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 30. julija, ob 9. uri, v prostorih občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje).

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-oddajo-poslovnega-prostora-v-najem-titov-trg-1-kavarna-loggia/.